Informacije o studiju Informatike

Naziv studija Informatika
Stupanj obrazovanja Trogodišnji stručni studij
Trajanje 3 akademske godine (6 semestara)
Način studiranja Redovni studij/Izvanredni studij
Stručno zvanje stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka informacijske tehnologije
[bacc. ing. techn. inf.]
ECTS bodovi 180
Sati nastave Prosječno tjedno opterećenje studenta aktivnom nastavom je 22 do 23 školskih sati.
Trajanje nastavnog semestra 15 nastavnih tjedana
Repozitorij završnih radova

Linkovi

&