HODOGRAM PROVOĐENJA STRUČNE PRAKSE STUDENATA VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE, KRAPINA

Stručna praksa je jedna od najvažnijih obrazovnih zadaća predviđenih Nastavnim planom i programom VHZK Hrvatsko Zagorje, te kao takva studentima donosi određeni broj ECTS bodova,

Svi studenti/ice, bez obzira dali su zaposleni ili ne, obvezni su tijekom treće godine studija VHZK Hrvatsko Zagorje, obaviti obveznu stručnu praksu,u skladu sa smjerom studija i njegovim nivoom, u trajanju od 160 sati, u odgovarajućem poduzeću ili ustanovi.

Stručna praksa može se obaviti i u inozemstvu pod uvjetima iz Pravilnika o stručnoj praksi VHZK Hrvatsko Zagorje.

Studenti sami pronalaze organizaciju u kojoj će obavljati stručnu praksu, a ako to ne mogu obratiti će se VHZK da im ona pomogne u tome.

Student/ica, bez obzira preko koga je našao organizaciju za obavljanje stručne prakse, dužan je javiti se voditelju stručne prakse Veleučilišta (trenutno mr. sc. Miroslav Flego), kojom prilikom će mu isti uručiti obrazac „Suglasnost poduzeća/ustanove o primanju studenta/ice na stručnu praksu“. Navedeni obrazac student je dužan detaljno popuniti i dati na ovjeru pravnoj osobi u kojoj će obavljati stručnu praksu, kao potvrdu volje praksodavatelja, te nakon toga, u što kraćem roku, dostaviti voditelju stručne prakse VHZK.

Na osnovu obrasca Suglasnosti student/ica ne može započeti obavljanje stručne prakse.

Temeljem ovjerene Suglasnosti voditelj stručne prakse izdati će studentu sljedeće dokumente na osnovu kojih isti može početi s obavljanjem stručne prakse:

- Uputnica za stručnu praksu /Potvrda o obavljenoj praksi

- Upute o stručnoj praksi

- Sporazum o povjerljivosti podataka

- Uputu za izradu dnevnika stručne prakse

- Obrazac naslovne stranice dnevnika obavljene stručne prakse

- Upitnik za studente/ice

Nakon uspješno obavljene prakse, Voditelj stručne prakse u poduzeću/ustanovi potpisuje i ovjerava studentu/ici "Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi" (poleđina Uputnice za stručnu praksu), čime potvrđuje da je student uspješno i uredno obavio obveznu stručnu praksu u trajanju od 160 sati.

Student/ica je dužan, nakon obavljene stručne prakse, izraditi „Dnevnik obavljene stručne prakse“ te ga, nakon pregleda i odobrenja, s ostalim dokumentima, predati voditelju stručne prakse Veleučilišta. Dakle student/ica potpisanu i ovjerenu „Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi“ (poleđina Uputnice za stručnu praksu), uz odobreni dnevnik stručne prakse , Prijavnicu i Upitnik za studente/ice, također predaje Voditelju stručne prakse u VHZK, koji će nakon kontrole, upisati u indeks i Prijavnicu ocjenu obavljene stručne prakse.

Za zaposlene studente/ice, koji praksu obavljaju u poduzeću ili ustanovi u kojoj su zaposleni, vrijedi isti hodogram, jedino su obvezni, umjesto „Dnevnika stručne prakse“, izraditi i uz Prijavnicu i Upitnik za studente/ice, predati rad koji se odnosi na poslove koje obavlja na svom radnom mjestu (npr. „Uputa za obavljanje poslova referenta uvoza i izvoza“, „Prijedlog racionalizacije poslovanja Financijsko-računovodstvenog sektora“, itd)

Dakle Voditelj stručne prakse na VHZK Hrvatsko Zagorje svojim potpisom u studentov indeks i u „Prijavnicu za stručnu praksu“ potvrđuje da je student uredno pohađao i obavio obveznu stručnu praksu, u skladu s Pravilnikom o stručnoj praksi VHZK Hrvatsko Zagorje.

Nakon navedenih radnji Voditelj stručne prakse na VHZK Hrvatsko Zagorje dužan je sve dobivene dokumente predati u studentsku referadu koje će ih odložiti u dosje studenta na pohranu.

 

Linkovi

&