Osnivanje i razvoj

Na temelju članka 51. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04) te članka 2. stavka 3. Pravilnika o mjerilima i kriterijima za osnivanje visokih učilišta(»Narodne novine«, broj 9/05), Veleučilište "Hrvatsko zagorje" u Krapini (u osnivanju) je 13. travnja 2005. podnijelo zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokih učilišta (stručnih studija Informatika, Prometna logistika i Ekonomija poduzetništva) sa sjedištem u Krapini, Šetalište hrvatskoga narodnog preporoda 13.

Nacionalno vijeća za visoko obrazovanje Republike Hrvatske na svojoj je 46. sjednici 4. srpnja 2007. godine donijelo zaključak (klasa: 602-11/07-01/0007, ur. broj: 355-02-07-10) kojim se utvrđuje da je Elaborat sastavljen u skladu s Pravilnikom o mjerilima i kriterijima za osnivanje visokih učilišta i Uputama Rektorskog zbora za sastavljanje studijskih programa.

Prema članku 67. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem triju različitih polja. Kako smo krenuli s izvođenjem samo dvaju stručnih studija (Informatika i Prometna logistika), dali smo zahtjev da počnemo s radom kao Visoka škola "Hrvatsko zagorje" Krapina, a dobivanjem trećega stručnog studija planirali smo prerasti u Veleučilište.

Dana 22. listopada 2007. godine svečano je otvorena Visoka škola "Hrvatsko zagorje" Krapina.

Dana 16. rujna 2010. godine Visoka škola "Hrvatsko zagorje" Krapina dobila je dopusnicu za stručni studij Operativni menadžment i stekla uvjete da preraste u veleučilište, a 20. siječnja 2011. godine dobila je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa mišljenje da udovoljava uvjetima da postane Veleučilište "Hrvatsko zagorje" Krapina.

Na temelju odluke osnivača od 10. veljače 2011. godine Trgovački sud u Zagrebu je 13. travnja 2011. godine donio odluku o promjeni tvrtke i upisu Veleučilišta "Hrvatsko zagorje" Krapina u Glavnu knjigu sudskog registra.

Linkovi

&