Studij Informatike

Povijest i razlozi za pokretanje studija

Strategija informatizacije Hrvatske stožerni je dio cjelokupne strategije razvoja. Hrvatska je tijekom proteklih desetak godina znatno zaostala u razvitku suvremene tehnologije i u primjeni informatike te u informatizaciji društva. Informatika je područje koje se izuzetno brzo razvija. Uz mnoge njene tehničke aspekte vrlo su važni i oni ekonomski i socijalni.
Moderan pristup razvoju gospodarstva temelji se na društvu znanja i visoko učinkovitom i svrhovitom poslovnom obrazovanju.
S obzirom na potrebe tržišta rada (u okviru gospodarstva, obrazovnih institucija, javnog sektora i sl.) studij informatike zadovoljava potrebu za kadrovima koji posjeduju znanja iz informacijske i komunikacijske tehnologije.

Svrhovitost i cilj studija

Osnovna svrha studija jest izobrazba inženjera informatike za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja osobnih računala i poslužitelja, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihovog korištenja kao alata.
Znanja kojime će studenti ovladati obuhvaća:

  • znanja o elektronici i sklopovlju, održavanje sustava i mreža projektiranje manjih sustava.
  • znanja o programskoj opremi, programskim paketima te izradi vlastitih programa uključivo primjene u informatizaciji ureda, uprave i gospodarstva.Povezanost studija sa znanosti i praksom

Studij informatike je usmjeren na stjecanje praktičnih znanja koje završeni polaznici mogu odmah upotrijebiti u obavljanju tipičnih poslova u informatici.
Završeni student informatike može obavljati poslove:

  • vođenja, održavanja i organizacije rada u poduzećima te u samostalnoj djelatnosti u uvjetima promicanja primjene naprednih informatičkih tehnologija;
  • poslovnog komuniciranja i predstavljanja tvrtke od klasičnih načina do multimedijalnih prezentacija na Internetu;
  • konstrukcije, postavljanja i korištenja suvremenih informatičkih sustava: radnih stanica, računalnih sustava i mreža, baza podataka te elektroničkih medija za obradu, pohranu, pretragu, prijenos i priopćavanje informacija;
  • programiranje u grafičkim programskim jezicima;
  • komuniciranje s informatičkim i računalnim specijalistima tijekom razvoja, implementacije i održavanja računalne i programske opreme.

 

Usporedivost sa sličnim studijima

U donošenju programa studija korištene su upute za izradu nastave zajednički sastavljene od uglednih međunarodnih stručnih organizacija ACM (Association for Computing), AIS (Association for Information Systems) i IEEE-CS (Institute of Electronic and Electric Engineers – Computer Society).
Program je usklađen sa studijem informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, sa orijentacijom programa na praktično znanje i trajanjem od 3 godine, u skladu sa načelima Bolonjskog procesa.
U Europi sve više sveučilišta i veleučilišta nudi stručni studij informatike u trajanju od 3 godine i završetkom sa stupnjem B.Sc. (engl. Bachelor of science) pri čemu se kao prednost posebno ističe manja cijena i kraće trajanje tih studija od tipičnih sveučilišnih tehničkih studija trajanja 4-5 godina.
Kao primjer usporedivih studija u svijetu navodimo:
Studijske programima koji izvode sveučilišta u Ljubljani (http://www.fe.uni-lj.si/) i Mariboru (http://www.feri.uni-mb.si/).
Escuela Universitaria de Informática Universidad Politécnica de Madrid
Carretera de Valencia Km. 7, 28031 Madrid, Espana (http://www.eui.upm.es)

Dosadašnja iskustva predlagača

Program studija informatike izrađen je od stručnjaka sa Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
Nastava iz studija informatike uspješno se izvodi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu od 1998. godine. Stalno rastući broj studenata, pozitivne ocjene polaznika iz poduzeća gdje se zapošljavaju navodi na zaključak da je studij informatike uspio.

Otvorenost studija

Nastavni program stručnog studija informatike strukturiran je u skladu s načelima Bolonjske deklaracije. Primijenjen je europski sustav prijenosa bodova (ECTS) koji omogućuje prijelazak na druge srodne studije. Veleučilište u Krapini otvoreno je za dolazak studenata sa sličnih studija u Hrvatskoj pri čemu će se za prijelaznike primjenjivati isti kriteriji polaganja godina kao i za vlastite studente.

Trajanje studija

Nastava se izvodi kao redovni studij u trajanju od šest semestara ili tri godine pri čemu je šesti semestar posvećen užem stručnom usmjeravanju studenata i izradi završnog rada. Očekivano trajanje nastavnog semestra je 15 nastavnih tjedana.

Linkovi

&