Nastavnici

Abecedni popis nastavnika

prof. dr. sc.

Berislav Andrijević

prof. dr. sc.

Darko Babić

 

Zdenko Bolfek, dipl.oec., pred.

mr.sc.

Miroslav Borković, pred.

 

Željko Borković, mag.ing., asistent

 

Davor Cafuta, dipl.ing.rač., pred.

 

Radovan Cesarec, prof., pred.

prof. dr. sc.

Slavica Ćosović-Bajić

dr.sc.

Ante Dedić

 

Ivica Dodig, dipl.ing.rač., pred.

doc.dr.sc Nikola Drašković, prof.v.šk.

 

Gordana Družinec, prof., asistent

prof.dr.sc

Renato Filjar

 

Monika Habjanec, prof., asistent

prof. dr. sc.

Mira Hercigonja Szekeres

 

Miljenko Hmelina, dipl. oec., asistent

prof. dr. sc.

Antun Glasnović

 

Ljiljana Inkret, univ.spec.oec., pred.

prof. dr. sc.

Ćedomir Ivaković

doc.dr.sc.

Božidar Ivanković

mr.sc.

Tomislav Jarmić, pred.

 

Nikola Jelinčić, dipl.iur.,pred.

 

Jurica Kaponja, mag.educ.phys.et.inf 

prof. dr. sc.

Slobodan Kaštela

prof.dr.sc.

Grgo Luburić

mr.sc.

Dubravko Mačečević, viši pred.

mr.sc.

Tomislava Majić, pred.

mr.sc.

Goran Malčić, pred.

prof. dr. sc.

Tomislav Josip Mlinarić

  Dušan Munđar, univ.spec.actuar.math., pred.

 

Željko Pavić, dipl.inf., pred.

 

Antonija Perković, dipl. ing., asistent

 

Jasminka Pernjek, prof., asistent

prof. dr. sc.

Silvestar Perše

prof. dr. sc.

Mario Plenković

 

Irena Popović, prof., asistent

prof. dr. sc.

Antun Presečki

 

Matija Presečki, mag.ing.traff., asistent

 

Mladen Ptičar, dipl.ing.el., asistent

 

Angelina  Puović, prof., viši pred.

mr.sc.

Marko Radonić, prof

 

Franjo Rozijan, prof.

 

Nenad Sikirica, mag.ing.el., pred

prof. dr.sc.

Miroslav Slamić

mr.sc.

Robert Spudić, pred.

dr.sc.

Biljana Stojaković, prof.vis.škole

 

Stjepan Šalković, univ.spec., pred.

mr.sc.

Valerija Škorić, pred.

prof. dr. sc.

Gordana Štefančić

dr.sc.

Đoko Tepša, viši pred.

 

Mario Vukelić, dipl.iur.,pred.

 

Ivica Zubić, mag.ing.traff., pred.

prof. dr. sc.

Vilko Žiljak

 

Linkovi

&