Nastavnici

Abecedni popis nastavnika

prof. dr. sc.

Darko Babić

  Ivica Baković, dipl. ing., v.pred.
  Danijel Blaić, mag. ing. prom., asistent

 

Zdenko Bolfek, dipl. oec., pred.

mr. sc.

Miroslav Borković, pred.

 

Željko Borković, mag. ing. aeroprom, pred.

doc.dr.sc.

Davor Cafuta, prof. struč. stud.

 

Radovan Cesarec, mag. cin., pred.

dr. sc.

Ante Dedić, v.pred.

doc .dr. sc.

Ivica Dodig,  prof. struč. stud.

doc. dr. sc. Nikola Drašković, prof. struč. stud.
naslovni prof. dr. sc. Renato Filjar, prof. struč. stud.

 

Monika Habjanec, prof., asistent

doc. dr. sc.

Mira Hercigonja Szekeres, prof. struč. stud.

 

Miljenko Hmelina, dipl. oec., pred.

prof. dr. sc.

Antun Glasnović

 

Ljiljana Inkret, univ. spec. oec., pred.

prof. dr. sc.

Čedomir Ivaković

dr. sc.

Božidar Ivanković, pred.

mr. sc.

Tomislav Jarmić, pred.

prof. dr. sc. Alen Jugović

 

Jurica Kaponja, mag. educ. phys. et. inf, asistent

dr. sc. Dražen Kaužljar, v. pred.

prof. dr. sc.

Slobodan Kaštela

doc. dr. sc. Igor Klopotan
  Robert Kuščar, mag. oec., asistent

prof. dr. sc.

Grgo Luburić

dr. sc.

Dubravko Mačečević, prof. struč. stud.

mr. sc.

Tomislava Majić, v. pred.

mr. sc.

Goran Malčić, v. pred.

  Marko Mikša, mag. inf., pred.
  Dušan Munđar, univ. spec. actuar. math., pred.
doc. dr. sc. Renato Oblak

 

Željko Pavić, dipl. inf., pred.

red. prof. dr. sc. Nela Pivac

red. prof. dr. sc.

Silvestar Perše

 

Irena Popović, prof., pred.

prof. dr. sc.

Klaudio Pap

 

Matija Presečki, mag. ing. traff., pred.

 

Mladen Ptičar, mag. ing. comp., pred.

 

Angelina  Puović, prof., v. pred.

dr. sc. Marko Pušić, asistent

mr. sc.

Marko Radonić, pred.

dr. sc.

Franjo Rozijan, asistent

 

Nenad Sikirica, mag. ing. el., v. pred

prof. dr. sc.

Miroslav Slamić

mr. sc.

Robert Spudić, v. pred.

dr. sc.

Biljana Stojaković, prof. struč. stud.

 

Stjepan Šalković, univ. spec., pred.

  Dario Šimag, struč. spec. ing. el., asistent
  Filip Šklebar, mag. ing. el. techn. inf., asistent

mr. sc.

Valerija Škorić, pred.

  Darko Špoljar, dipl. ing., pred.
mr. sc. Dušan Tomašević, v. pred.
izv. prof. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan
  Ivana Vrcić, univ. spec. iur., pred.

 

Ivica Zubić, mag. ing. traff., pred.

 

Linkovi

&