Nastavnici

Abecedni popis nastavnika

prof. dr. sc.

Darko Babić

 

Zdenko Bolfek, dipl.oec., pred.

mr.sc.

Miroslav Borković, pred.

 

Željko Borković, mag.ing., asistent

dr.sc.

Davor Cafuta, prof.v.šk.

 

Radovan Cesarec, prof., pred.

prof. dr. sc.

Slavica Ćosović-Bajić

dr.sc.

Ante Dedić, v.pred.

dr.sc.

Ivica Dodig,  prof.v.šk.

doc.dr.sc. Nikola Drašković, prof.v.šk.

prof.dr.sc.

Renato Filjar

 

Monika Habjanec, prof., asistent

dr.sc.

Mira Hercigonja Szekeres, prof.v.šk.

 

Miljenko Hmelina, dipl.oec., pred.

prof. dr. sc.

Antun Glasnović

 

Ljiljana Inkret, univ.spec.oec., pred.

prof. dr. sc.

Čedomir Ivaković

dr.sc.

Božidar Ivanković, pred.

mr.sc.

Tomislav Jarmić, pred.

 

Jurica Kaponja, mag.educ.phys.et.inf, asistent

prof. dr. sc.

Slobodan Kaštela

prof.dr.sc.

Grgo Luburić

mr.sc.

Dubravko Mačečević, viši pred.

mr.sc.

Tomislava Majić, v. pred.

mr.sc.

Goran Malčić, v. pred.

  Marko Mikša, dipl.inf., pred.
  Dušan Munđar, univ.spec.actuar.math., pred.

 

Željko Pavić, dipl.inf., pred.

prof. dr. sc. Nela Pivac

prof. dr. sc.

Silvestar Perše

 

Irena Popović, prof., pred.

dr. sc.

Antun Presečki, prof.v.šk.

 

Matija Presečki, mag.ing.traff., pred.

 

Mladen Ptičar, dipl.ing.el., asistent

 

Angelina  Puović, prof., viši pred.

mr.sc.

Marko Radonić, pred.

 

Franjo Rozijan, prof., asistent

 

Nenad Sikirica, mag.ing.el., v. pred

prof. dr.sc.

Miroslav Slamić

mr.sc.

Robert Spudić, v. pred.

dr.sc.

Biljana Stojaković, prof.v.šk.

 

Stjepan Šalković, univ.spec., pred.

mr.sc.

Valerija Škorić, pred.

 

Ivica Zubić, mag.ing.traff., pred.

prof. dr. sc.

Vilko Žiljak

 

Linkovi

&