Oprema i prostor

Prostor

Ugovorom o poslovnoj suradnji i najmu prostora s Pučkim otvorenim učilištem te Ugovorom o zakupu poslovnog prostora sa Srednjom školom Krapina osiguran je sav potreban prostor i oprema za rad.
Za početak je osigurano 1660 m2 korisnog prostora koji se sastoji od dvorane amfiteatarskog tipa s 165 i 80 mjesta koje su razdvojene tzv. harmonika vratima, ali se mogu i spojiti tako da odjednom dvorana može primiti 240 ljudi; 18 modernih učionica s po 30-36 mjesta 3 specijalizirane učionica za elektrotehniku i mjerenja (služi i kao kabinet za fiziku), te digitalnu elektroniku i 5 učionica s računalima. Na raspolaganju je i knjižnica te kabineti za nastavnike, jer su direktno vezani s učionicama.
Sav prostor odgovara svim potrebama predloženih studijskih programa.
U slučaju potrebe može se koristiti i još dvadesetak modernih učionica s po 30 mjesta, dvije učionice s po 60 mjesta, kabineti za pneumatiku, hidrauliku, senzoriku i dijagnostiku … Nabavljena je i nova moderna oprema u vrijednosti od 5 300 000..
Urbanističkim planom uređenja Krapina Nova - zapad u sklopu površina javnih i društvenih djelatnosti predviđena je mogućnost smještaja sadržaja visokoškolske namjene na površini od preko 32 000 m2.

Oprema

Ugovorom o zakupu poslovnih prostorija sa Srednjom školom Krapina osigurana je sva potrebna oprema za rad.

U Srednjoj školi Krapina na raspolaganju su moderne nove učionice s novim namještajem. Svaka učionica je opremljena s LCD projektorom, platnom za projiciranje i pločom. Studenti koriste 5 umreženih informatičkih učionica s preko 80 modernih računala.

Mrežna oprema

Serverski segment 1Gb (24 porta switch)
U učionicama 5x 24 porta 100 Mb
Knjižnica 100 Mb

PRISTUP INTERNETU

Gateway 2x ADSL (8 Mb/512 Kb + 2 Mb/256 kB)
Sva računala umrežena i imaju izlaz na Internet
2 servera W 2003 (aplikacijski i domenski)
1 server W 2003 (aplikacijski)

Svakom studentu je na raspolaganju prosječno 6 m2 korisnog prostora, manje od 3 studenta koriste jedno računalo, a na jednog stalno zaposlenog nastavnika dolazi 28 studenata (po izračunu koji izvanrednom studentu daje koeficijent 0,5 na jednog stalno zaposlenog nastavnika dolazi manje od 22 studenta)


Ostale pretpostavke za kvalitetan rad veleučilišta

Rad obrazovne institucije, a posebno visokoškolske nije moguć ako studentima i nastavnom osoblju nije omogućen suvremen pristup informacijama, tj. suvremeno opremljena i vođena knjižnica.

I Pučko otvoreno učilište i Srednja škola Krapina imaju knjižnicu i čitaonicu s velikim fondom knjiga, a Ugovorom o poslovnoj suradnji i najmu prostora s Pučkim otvorenim učilištem u članku 2. je rečeno da će se suradnja temeljiti kroz korištenje i obogaćivanje gradske knjižnice Pučkog otvorenog učilišta stručnom literaturom za potrebe Veleučilišta Krapina u čijem će financiranju učestvovati Veleučilište i Grad Krapina.

Danas u Krapini postoji suvremena Gradska knjižnica sa stručnim osobljem, redovitim prilivom najnovije knjižne građe i dobro opremljenim prostorima.
Najstarija knjižnica, (pa time i knjižničarstvo,) u Krapini datira iz 1845. godine kada se pod nazivom «Domorodni dom» osniva ilirska čitaonica, čiji su osnivači bili Nestor Kiepach i Josip Krleža.

Knjižnica je smještena u Zgradi Pučkog otvorenog učilišta. Raspolaže sa površinom cca 800 m². Knjižnica je opremljena potpuno novim namještajem, (vrijednosti 600.000,00 kn) informatičkom i tehničkom opremom.( 11 računala, od toga 5 za korisnike, 1 fotokopirni aparat, 6 printera, 1 telefon/faks, 2 TV, 1 videorekorder, 1 DVD player, 2 glazbene linije, 1 scaner)

Posjeduje 25.000 SVEZAKA. Fond je moguće pretraživati putem računala (po autoru, naslovu i svim drugim elementima kataložnog opisa). Knjižnica ima zavičajnu zbirku koja obuhvaća oko 600 jedinica knjižne građe te različitih časopisa, karata, povelja, razglednica, fotografija i drugih dokumenata zavičajnog karaktera

Uz ovu knjižnicu, knjižnica Srednje škole Krapina također je u posljednjih nekoliko godina doživjela značajne promjene. Knjižnica se nalazi u središnjem prizemnom prostoru škole i pripada joj 114 m2, podijeljenih u dva prostora: prostor s knjigama u slobodnom pristupu i čitaonički prostor s dvadesetak radnih mjesta, u kojem su smještene zbirke časopisa, referentna zbirka, knjige na stranim jezicima i zaštićena zbirka knjiga. Sva je građa organizirana i smještena prema UDK .

Korisnicima su u knjižnici dostupni i drugi mediji: 3 računala s mogučnošću pretraživanja interneta, TV i video.

Knjižnica je sastavni dio mreže knjižnica povezanih Metel-win programom, te je omogućeno i on-line pretraživanje knjižnog fonda. Primjena novog informatičkog programa osuvremenila je i poboljšala rad u knjižnici, približivši ga suvremenim standardima knjižničnog poslovanja. Knjižni fond sadrži oko 11 000 knjiga, redovito pristiže 20 stručnih i popularno-znanstvenih časopisa.

Knjižnica je uključena u kulturna događanja u školi. Priređuju se različite izložbe i organiziraju se stručne ekskurzije za učenike i profesore: npr. obilazak Nacionalne i sveučilišne knjižnice, posjet značajnim likovnim izložbama.

Školska knjižnica Srednje škole Krapina razvija fondove knjiga i druge građe namijenjene nastavnicima i učenicima gimnazijskih, tehničkih i obrtničkih programa.

U tome vidimo njezinu prednost: polaznicima različitih programa omogućen je pristup bogatijim izvorima informacija. 

Sigurni smo da je povezivanje Veleučilišta s ovom knjižnicom u zajedničku „korist“. Veleučilište, tj. studenti i nastavno osoblje imaju mogućnost korištenja suvremene, dobro opremljene i stručno vođene knjižnice, a knjižnica ima mogućnost razvijanja i osuvremenjivanja fondova.

Linkovi

&