Dokumenti

Statut Veleučilišta
Politika kvalitete
Vodič za studente
Imenovanje službenika za zaštitu podataka
Natječaj za zapošljavanje od 28.07.2020.
Odluka o poništenju natječaja  

Odluka o troškovima upisa studenata na više

godine preddiplomskih stručnih studija na VHZK

od 10.07.2020.

Odluka o troškovima razredbenog postupka

i upisa studenata na prvu godinu preddiplomskih

stručnih studija na VHZK

od 10.07.2020.

Odluka o troškovima promocije, te izrade

i izdavanja diplome

Odluka o troškovima postupka prijelaza

i upisa studenata na stručne studije na VHZK

od 10.07.2020.

Odluka o troškovima školarine prilikom upisa

u višu godinu i za upis ponavljanja godine na 

prijediplomskim stručnim studijima na VHZK

u akademskoj godini 2023./2024.

od 20.09.2023.


Odluka o uvjetima upisa u višu nastavnu godinu u

akademskoj godini 2023./24. na preddiplomskim

stručnim studijima od 20.09.2023.


Odluka o modelu participacije studenata u troškovima

studija na Veleudilištu Hrvatsko zagorje Krapina u

akademskoj godini 2023./2024. od 20.09.2023.


Odluka o načinima plaćanja školarine na Veleučilištu Hrvatsko

zagorje Krapina u akademskoj godini 2022./2023.


Obrazac zamolbe
Obrazac potvrde o studiranju
Upute - korištenje Office 365
Upute - MS teams - nastavnici
Upute - MS teams - nastavnici (osnovno)
Upute - MS teams - studenti
Procedura - AAI@Edu.hr identiteti
Upute za korištenje portala HRČAK
Digitalna publikacija o rezultatima istraživanja kvalitete studentskog standarda veleučilišta i visokih škola RH
Planovi nabave
Natječaj - za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, od 17.01.2022.
Interni natječaj - za reizbor u nastavno zvanje, od 19.01.2022.g.
Financijski izvještaji i bilješke uz financijske izvještaje - 2020. g.  
Financijski plan od 2022-2024.g. VHZK
I. izmjene i dopune financijskog plana VHZK za 2022. godinu
Financijski plan od 2023-2025.g. VHZK  
I. izmjene i dopune financijskog plana VHZK za 2023. godinu  
Financijski izvještaji i bilješke uz financijske izvještaje - 2021. g.  
Financijski izvještaji i bilješke uz financijske izvještaje - 2022. g.
Financijski izvještaji i bilješke uz financijske izvještaje - 2023. g.
Financijski plan od 2024-2026.g. VHZK
Odluka o troškovima izrade studentskih indeksa i studentskih iskaznica
Natječaj - za izbor u naslovno nastavno zvanje, od 14.11.2022.g.
Interni natječaj - za reizbor u nastavno zvanje, od 14.11.2022.g.
Odluka o prijevremenim izborima, od 17.11.2022.g.
Privremeni pravilnik o završnom radu, od 30.11.2022.g.
Raspored konzultacija - Ljetni semestar 2023/24
Odluka o raspisivanju izbora za studentski zbor i pravobranitelja
Statut Studentskog zbora
Kandidacijska lista za studentski zbor

Pravilnik o izbornom postupku za provedu izbora za studentski zbor VHZK

Pravilnik o studiranju
Zapisnik o radu biračkog odbora
Zapisnik o radu izbornog povjerenstva
Upute TurnItIn

Nastavnici - 

Studenti - 

Natječaj za zapošljavanje od 27.06.2023.
Odluka o načinima plaćanja školarine na VHZK u ak. godini 2023./2024.
Etički kodeks
Interni natječaj za školovanje, stručno obrazovanje i usavršavanje djelatnika od 04.10.2023.
Izborni predmeti - Informatika
Javna objava informacija o trošenju sredstava VHZK siječanj 2024.
Javna objava informacija o trošenju sredstava VHZK veljača 2024.
Natječaj za izbor dekana Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina
Plan i program rada Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina - kandidat Nenad Sikirica, mag. ing. el., viši predavač
Javna objava informacija o trošenju sredstava VHZK ožujak 2024.
Javna objava informacija o trošenju sredstava VHZK travanj 2024.
Natječaj za zapošljavanje od 11.06.2024.
Javna objava informacija o trošenju sredstava VHZK svibanj 2024.
Javna objava informacija o trošenju sredstava VHZK lipanj 2024.

Linkovi

&