Informacije o studiju Operativni menadžment

Naziv studija Operativni menadžment
Stupanj obrazovanja Trogodišnji stručni studij
Trajanje 3 akademske godine (6 semestara)
Način studiranja Redovni studij/Izvanredni studij
Stručno zvanje

Stručni/a prvostupnik/prvostupnica 
(baccalaureus/baccalaurea) menadžmenta 

ECTS bodovi 180
Sati nastave Prosječno tjedno opterećenje studenta aktivnom nastavom je 22 do 23 školskih sati.
Trajanje nastavnog semestra 15 nastavnih tjedana
Repozitorij završnih radova

Linkovi

&