NOVOST U NASTAVI NA STUDIJU INFORMATIKE

U svijetu hardvera dogodila se je revolucija. Uvođenjem 'pametnih' telefona i tableta, smart  TV-a te kompjuterskih sustava ugrađenih u uređaje svakodnevne upotrebe, broj kompjuterskih sustava koji to pokreću jednostavno je eksplodirao. Govorimo o milijardama uređaja te isto tako o milijardama ljudi koji te uređaje koriste. Kako su ti uređaji često prenosivi potrebno je bilo konstruirati i proizvesti procesore nove generacije, koji su brzi , a u isto vrijeme vrlo štedljivi u pogledu potrošnje električne energije. Procesori koji zadovoljavaju te uvjete u najvećem broju (preko 85%) su iz porodice ARM procesora.

Razvoj takvih uređaja je zahtijevao i novu softversku podršku. Ta podrška se u najvećem broju slučajeva (opet preko 85%) svodi na Android operacijski sustav koji je baziran na Linux operacijskom sustavu. Operacijski sistem Linux je instaliran  i na preko 60% servera na Internetu, pa je vrlo važno znati koristiti taj sustav kao i na koji način taj sustav funkcionira.

Naravno, razvijeni su i novi programski jezici kao što su Java, Python i sl.

Kako naše Veleučilište prati te trendove, u naš nastavni plan i program postupno uvodimo predmete koji prate te trendova te daju studentima znanja i praksu za rad sa spomenutim tehnologijama. U nastavnoj godini koja je pred nama uvodimo jednu novost, koja će pomoći studentima da svakodnevno bez obzira na nastavu mogu biti u kontaktu sa novim tehnologijama te da u praksi isprobaju svoja znanja i da sami pokušaju programirati uređaje bazirane na ARM arhitekturi.

U nastavu smo uveli Raspberry Pi mikrokompjuterski sustav, baziran na četverojezgrenom  64 bitnom ARM procesoru koji radi na 1,2 GHz,sa 1 GB    RAM-a, i dvojezgrenim grafičkim procesorom koji omogućava rad sa HD rezolucijom i HDMI video i audio standardom.

Ovo računalo radi na 5v i troši oko 2 A struje što rezultira u protrošnji od 10W ! Jedinica za napajanje svakog mobitela srednje i više klase može se koristiti za napajanje ovog računala, jer je i ulazni konektor standardni micro USB.

Za svakog studenta osiguran je komplet opreme za radno mjesto u laboratoriju. Studenti će za cijelo vrijeme trajanja školovanja na ovom Veleučilištu imati laboratorijske vježbe na kojima će izvoditi projekte i koristiti softverske alate koji se koriste u realnom okruženju izvan Veleučilišta.

Ovaj sustav je baziran na operacijskom sustavu Linux, a glavni programski jezik je Python. Pri tome treba spomenuti da uz pripadajući softver dolaze i programski jezici Assembler, C, C++ . Java,Ruby ..., kao i baze podataka, cjelokupni uredski programski paket i još mnogo toga, a ukoliko ni to nije dosta, postoji repozitorij na Internetu sa cca 35000 aplikacija, spremnih za download.

Kruna svega toga da je softver potpuno besplatan, kao i sve nadogradnje, a nema ograničenja ukoliko netko želi dati svoj doprinos u razvoju tog istog softvera.

Na Raspberry Pi mikrokomjuteru postoje ulazno izlazni pinovi koji omogućuju upravljanje elektromotorima, relejima, senzorima, LED diodama, dronovima ..., a što omogućava  fizičko programiranje (upravljanje procesima, upravljanje  robotima , IoT i sl..)

Ovaj mikrokompjuter može se koristiti kao desktop računalo te zamijeniti postojeće računalo ili notebook.

Mnoga poznata sveučilišta u svijetu su prihvatila taj mikrokompjuterski sustav i uvrstila ga u svoj nastavni plan i program. Dodatna pogodnost je da je veličina ovog mikrokompjuterskog sustava istovjetna sa dimenzijama standardne kreditne kartice!

Na tragu tih tendencija naše Veleučilište je među prvima, ako ne i prvo u Republici Hrvatskoj koje Raspberry Pi postavlja kao paradigmu oko koje se gradi proces učenja kako sa hardverske, tako i sa softverske strane.

Uz sve nabrojene pogodnosti možda najveća je, da je ovaj mikrokompjuterski sustav po svojoj cijeni vrlo povoljan te ga svaki student, ako želi, može i sam nabaviti u Hrvatskoj ili iz inozemstva , po cijeni od oko 400 Kn. To omogućava studentima, da mogu samostalno raditi na tom sustavu ne samo na vježbama u Veleučilištu, već mogu i kod kuće testirati vlastite ideje.

Zaključak je, da će na ovakav način studenti biti pripremljeni teoretski i praktično za rad sa tehnologijama koje se koriste i dalje razvijaju, već za vrijeme trajanja studija.

Naravno, za sve one koji imaju afinitete prema Windows platformi, naše Veleučilište ima program kojim su pokriveni zahtjevi za edukacijom na toj platformi.

Raspberry Pi 3 mikrokompjuter

 

Lipanj, 2017.

Linkovi

&