Popis predmeta

Ima ukupno 38 predmeta na studiju (obveznih i izbornih). Student mora položiti ukupno 32 ispita, stručnu praksu i završni rad.
Svaki predmet u studiju nosi odgovarajući broj ECTS bodova. Broj ECTS bodova određen je prema broju školskih sati koje student treba uložiti da bi savladao materiju toga predmeta što uključuje aktivnu nastavu kao i rad doma. Prema preporuci Ministarstva znanosti obrazovanja i športa jedan ECTS bod vrijedi 28 sati rada studenta.
Prosječno tjedno opterećenje studenta aktivnom nastavom je 22 do 23 školskih sati.
Broj ECTS bodova koje bi student trebao skupiti po semestru je 30.

Popis obveznih predmeta na studiju Informatike:

 1. Ekonomika i organizacija poduzeća
 2. Fizika
 3. Matematika I
 4. Poslovni strani jezik I
 5. Primjena računala
 6. Tjelesna i zdravstvena kultura
 7. Uvod u uredsko poslovanje
 8. Matematika II
 9. Oblikovanje Web sadržaja
 10. Osnove programiranja
 11. Poslovni strani jezik II
 12. Tjelesna i zdravstvena kultura
 13. Uvod u elektroničko poslovanje
 14. Digitalni elektronički sklopovi
 15. Multimedija
 16. Napredno elektroničko poslovanje
 17. Programiranje
 18. Tjelesna i zdravstvena kultura
 19. Vjerojatnost i statistika
 20. Baze podataka I
 21. Komunikacijski sustavi i mreže
 22. Objektno orijentirano programiranje I
 23. Operacijski sustavi
 24. Računalne mreže
 25. Tjelesna i zdravstvena kultura
 26. Vještine komuniciranja
 27. Baze podataka II
 28. Instalacija i administracija poslužitelja
 29. Objektno orijentirano programiranje II
 30. Sigurnost i zaštita informacijskih sustava
 31. Stručna praksa
 32. Menadžment
 33. Završni rad

 

Izborni predmeti: 


Silabusi predmeta: 

Ostvarivanjem pedagoških aktivnosti, odnosno nastavnih obveza nakon obranjenoga završnoga rada (tj. diplomskoga rada) studenti dobivaju 180 ECTS bodova i stručni naziv:

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka informacijske tehnologije
[bacc. ing. techn. inf.]

Linkovi

&