Kontakt i lokacija

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

Adresa: Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, 49000 Krapina

OIB: 16465214888

Žiro računi:

HR6723600001101976782 kod Zagrebačke banke

Tel: +385(0)49 38 21 25 , Fax: +385(0)49 38 21 25

E-mail: info@vhzk.hr 

RADNO VRIJEME SA STUDENTIMA

Studentska referada:

  ponedjeljak 14:00 - 18:30

  utorak 14:00 - 18:30

srijeda 14:00 - 18:30

četvrtak 11:30 - 16:30

petak 11:30 - 16:30

Odsjek za računovodstvene i knjigovodstvene poslove:

ponedjeljak - petak 09:00 - 15:00
Kontakti  
Dekan
Nenad Sikirica, mag. ing. el., viši predavač
e-mail: nsikirica@vhzk.hr

Prodekan za nastavu 
mr. sc. Robert Spudić, viši predavač 
e-mail: robert.spudic@vhzk.hr
Prodekan za međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Renato Filjar
 e-mail: renato.filjar@vhzk.hr
Voditelj studentske referade
Ivica Zubić, mag. ing. traff, pred.
 e-mail: ivica.zubic@vhzk.hr
Voditeljica Odjela za kvalitetu
Rija Bračević, struč. spec. oec.
e-mail: rija.bracevic@vhzk.hr
Poslovna tajnica
Klaudija Kralj, bacc. oec 

e-mail: tajnik@vhzk.hr

 

Linkovi

&