Kompetencije za studij Informatike

Stručne kompetencije završenog polaznika studija Informatike (katalog znanja):

 1. Korištenje uobičajenih programskih alata za izradu dokumenata, tablica, prezentacija i računanje.
 2. Sastavljanje, instalacija, korištenje i održavanje osobnih računala: hardware i software.
 3. Programiranje u modernom strukturiranom i proceduralnom programskom jeziku.
 4. Razumijevanje principa, izrada i održavanje manjih baza podataka.
 5. Dizajniranje i proračun osnovnih digitalnih sklopova koristeći se komponentama na tržištu.
 6. Dizajn i održavanje Internet web prezentacija korištenjem modernih programskih alata.
 7. Funkcioniranje, sastavni dijelovi i primjena modernih računalnih mreža.
 8. Funkcioniranje, instalacija i rad sa modernim operacijskim sistemima.
 9. Programiranje u objektno orijentiranom programskom jeziku.
 10. Postavljanje i organizacija suvremenog informatiziranog ureda.
 11. Oblici i primjene elektroničkog poslovanja.
 12. Instaliranje i održavanje suvremenih operacijskih sistema na poslužiteljima.
 13. Razumijevanje i primjena sigurnosnih mjera za zaštitu računalnih sistema.
 14. Razumijevanje usluga, arhitekture i resursa telekomunikacijskog sustava.
 15. Poznavanje temelja obrade signala i kodiranja informacija.
 16. Izrada i primjena multimedijalnih sadržaja.

Kompetencije koje se mogu dobiti pohađanjem izbornih predmeta:

 1. Programiranje u modernim jezicima temeljenim na oznakama (HTML, XML) i web programiranje (skripte, Java, Javascript).
 2. Projektiranje računalnih mreža.
 3. Instalacija, upotreba i održavanje mobilnih mreža i komunikacija.
 4. Poznavanje prirode informacije, osnovnih pojavnih obrazaca i vještina izrade algoritama za njeno pridobivanje.

Stručni naziv i stupanj koji se stječe

Stručni studij završava polaganjem svih ispita tj. skupljanjem minimalno 180 ECTS bodova, odrađivanjem stručne prakse i izradom završnog rada.
Završetkom studija stječe se zvanje  

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka informacijske tehnologije
[bacc. ing. techn. inf.]

Linkovi

&