Kompetencije za studij Informatike

Stručne kompetencije završenog polaznika studija Informatike (katalog znanja):

  1. Korištenje uobičajenih programskih alata za izradu dokumenata, tablica, prezentacija i računanje.
  2. Sastavljanje, instalacija, korištenje i održavanje osobnih računala: hardware i software.
  3. Programiranje u modernom strukturiranom i proceduralnom programskom jeziku.
  4. Razumijevanje principa, izrada i održavanje manjih baza podataka.
  5. Dizajniranje i proračun osnovnih digitalnih sklopova koristeći se komponentama na tržištu.
  6. Dizajn i održavanje Internet web prezentacija korištenjem modernih programskih alata.
  7. Funkcioniranje, sastavni dijelovi i primjena modernih računalnih mreža.
  8. Funkcioniranje, instalacija i rad sa modernim operacijskim sistemima.
  9. Programiranje u objektno orijentiranom programskom jeziku.
  10. Postavljanje i organizacija suvremenog informatiziranog ureda.
  11. Oblici i primjene elektroničkog poslovanja.
  12. Instaliranje i održavanje suvremenih operacijskih sistema na poslužiteljima.
  13. Razumijevanje i primjena sigurnosnih mjera za zaštitu računalnih sistema.
  14. Razumijevanje usluga, arhitekture i resursa telekomunikacijskog sustava.
  15. Poznavanje temelja obrade signala i kodiranja informacija.
  16. Izrada i primjena multimedijalnih sadržaja.

Kompetencije koje se mogu dobiti pohađanjem izbornih predmeta:

  1. Programiranje u modernim jezicima temeljenim na oznakama (HTML, XML) i web programiranje (skripte, Java, Javascript).
  2. Projektiranje računalnih mreža.
  3. Instalacija, upotreba i održavanje mobilnih mreža i komunikacija.
  4. Poznavanje prirode informacije, osnovnih pojavnih obrazaca i vještina izrade algoritama za njeno pridobivanje.

Stručni naziv i stupanj koji se stječe

Stručni studij završava polaganjem svih ispita tj. skupljanjem minimalno 180 ECTS bodova, odrađivanjem stručne prakse i izradom završnog rada.
Završetkom studija stječe se zvanje  

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka informacijske tehnologije
[bacc. ing. techn. inf.]

Linkovi

&