Studentsko opterećenje

Načini i postupci za usklađivanje dodijeljenih ECTS -bodova s realnom procjenom količine studentskog opterećenja

Sukladno uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, Uprave za visoko obrazovanje, vezano uz primjenu Europskog sustava prijenosa bodova (ECTS), Veleučilište "Hrvatsko zagorje" Krapina primijenilo je u potpunosti novi bodovni sustav na sljedeći način:

 • akademska godina na Veleučilištu "Hrvatsko zagorje" Krapina traje 42 tjedna,
 • godišnje studijsko opterećenje iznosi ukupno 1.680 sati ( 42 x 40 = 1.680),
 • broj ECTS-bodova u semestru iznosi 30, a broj ECTS-bodova godišnje iznosi 60,
 • broj sati studijskog opterećenja koji čini 1 ECTS-bod iznosi 28 sati  (1.680 : 60 =28).


U studijsko opterećenje uvrštene su:

 • nazočnost studenata na predavanjima, seminarskoj nastavi i vježbama,
 • pripreme studenata za predavanja, seminarsku nastavu i vježbe (uključivo konzultacije),
 • priprema, istraživanje, pisanje i izlaganje samostalnog seminarskog rada,
 • pohađanje stručne prakse, izrada dnevnika stručne prakse, izrada projektnog zadatka na stručnoj praksi, priprema za obranu projektnog zadatka, obrana projektnog zadatka
 • priprema za pismeni i usmeni ispit (čitanje i učenje stručne literature te konzultacije),
 • trajanje pismenog ispita,
 • trajanje usmenog ispita,
 • priprema, istraživanje, pisanje i obrana završnog rada.


Na taj način Veleučilište "Hrvatsko zagorje" Krapina bodovalo je cjelokupan studentski rad, uz mogućnost prenošenja tih bodova na drugo visoko učilište, budući da je bodovanje utemeljeno na dostupnosti informacije o režimu studija ovog Veleučilišta.
Vezu između ishoda učenja i ECTS-bodova moguće je opisati na način da ishodi učenja predstavljaju sadržaj naučenog, a bodovi količinu.
Bodovi se dodjeljuju studentu kada postigne određene (definirane) ishode učenja.

Linkovi

&