Metode studija

 • Predavanja i auditorne vježbe predstavljaju dio nastave gdje studenti usvajaju znanja i vještine slušajući predavača, dakle uglavnom se primjenjuju direktne nastavne metode. Prema potrebi, auditorne vježbe i predavanja se mogu izvoditi zajedno ili naizmjenice, a moguće je i veće uključivanje studenata u nastavni proces (seminari, rješavanje primjera).
  Satnica predavanja i auditornih vježbi vodi se kao jedna stavka u statistici studija i smjera pod predavanja
  • Na predavanjima se iznose teorijske osnove te temeljna znanja i vještine iz pojedinog predmeta.
  • Na auditornim vježbama rade se tipični primjeri (numerički, logički, jezički i sl.) iz područja predmeta koristeći se znanjem predstavljenom na predavanjima.
 • Laboratorijske vježbe predstavljaju dio nastave u koju su studenti direktno uključeni. Na osnovi usvojenog znanja sa predavanja i auditornih vježbi studenti se na ovim vježbama trebaju upoznati sa osnovnim metodama rada, aparaturom ili programima u području predmeta. Predviđa se rješavanje jednostavnih zadataka iz područja predmeta te provjera znanja i primjera iznesenih na predavanjima i auditornim vježbama pod direktnim nadzorom i uz pomoć nastavnika.
 • Konstrukcijske vježbe podrazumijevaju samostalni rad studenata na rješavanju tipičnih problema iz područja predmeta. Pomoć nastavnika treba biti svedena na savjetodavnu. Studentu se zadaje zadatak i provjerava se njegovo rješavanje.
  Satnica laboratorijskih i konstrukcijskih vježbi vodi se kao jedna stavka u statistici studija i smjera pod vježbe.

Linkovi

&