Organizacijska struktura i struktura čelništva

Dijagram interne organizacijske strukture

 

Struktura čelništva

Dekan: Nenad Sikirica, mag. ing. el., viši pred.

(e-mail:nsikirica@vhzk.hr)
 

Prodekan za nastavu: mr. sc. Robert Spudić, viši pred.

(e-mail:robert.spudic@vhzk.hr)

 

Prodekan za međunarodnu suradnju: prof. dr. sc. Renato Filjar

(e-mail:renato.filjar@vhzk.hr)

 

Pročelnica Zavoda za informatiku: doc. dr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres, prof.v.š.

(e-mail:mira.hercigonja-szekeres@zg.t-com.hr )
 

Voditelj studentske referade: Ivica Zubić, mag. ing. traff., pred.

(e-mail:ivica.zubic@vhzk.hr)

 

 

Povjerenik za informiranje:  Klaudija Kralj,

(e-mail:klaudija.kralj@vhzk.hr)

Linkovi

&