Nastavnici

Za svih 116 predmeta koje se planira izvoditi na Veleučilištu imamo potpisane izjave nastavnika o spremnosti predavanja tih predmeta na VHZK. Izjave su potpisala 72 nastavnika, a svaki je morao priložiti kopiju izbora u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje baš za to područje rada (predavač, viši predavač, prof. visoke škole, docent ili prof.).

Svi nastavnici su magistri ili doktori znanosti u području u kojem drže predavanja. Rade, ili su radili na fakultetima, veleučilištima, visokim školama, ali i u privredi. Svaki od njih ima potpisanu izjavu čelnika ustanove u kojoj radi da će mu dozvoliti rad na VHZK.

Posebno smo zadovoljni činjenicom da jedan dio nastave drže ljudi iz privrede, jer mi smo stručni studij i želimo smanjiti jaz koji trenutno postoji u Hrvatskoj između potreba poduzeća i znanja koje daju znanstveni studiji. Naravno da posjedovanje određenog znanja ne garantira i sposobnost da se to znanje prenese, pa smo stoga inzistirali na potrebi da takovi predavači moraju imati izbore u zvanja koja te sposobnosti jamče.

Planiramo zaposliti jedan dio nastavnog osoblja koje trenutno radi negdje drugdje i imamo potpisano dvadesetak izjava o spremnosti prelaska u radni odnos na VHZK, jedan dio naših stručnjaka ćemo potaknuti da se dodatno obrazuje, napravi izbore u zvanja i uključe se u rad Veleučilišta, a dijelom ćemo se i dalje oslanjati na vanjske stručnjake, što je neophodno da bi stalno bili u toku s novim znanjima i stremljenjima u akademskoj zajednici, ali i privredi.

Nositelji predmeta su nastavnici koji nastavu izvode na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, VPŠ Libertas, VPŠ Utilus, PMF-u, Grafičkom fakultetu, Fakultetu kemijskog inžinjerstva, Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, Zdravstvenom veleučilištu, Veleučilištu Vern …, ali i stručnjaci koji su radili na fakultetima ali su sada zaposleni u privredi.

Nastava se održava u popodnevnim satima. Obično je to vrijeme od 14 do 20 sati, ali se pokušava većina nastave smjestiti od 15 do 19 sati. Za izvanredne studente  dio nastave održava se subotom. Raspored nastave je dio ovog weba.

Linkovi

&