SUDJELOVANJE VHZK NA KONFERENCIJI CIEES 2020 U BUGARSKOJ

Međunarodna konferencija International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy System održana je u Bugarskoj 26. i 27. studenog 2020. godine, sa sudjelovanjem na daljinu zbog trenutnih epidemioloških uvjeta.

30.11.2020.
    

Linkovi

&