Upisi u Akademsku 2020./2021. godinu - treći rok

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03 do 131/17) i članka 29. Statuta Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA  objavljuje da je otvoren upis studenata na trogodišnje stručne studije Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment - Treći upisni krug.

I. Uvjeti i prijave upisa

Na natječaj za upis na studije mogu se prijaviti pristupnici koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu. U okviru državne mature za predmete Hrvatski jezik, Matematika i Engleski jezik zahtijeva se razina B.

Pristupnicima koji su državljani zemalja članica EU, a koji su državnu maturu položili na materinjem (stranom) jeziku, umjesto predmeta Hrvatski jezik, bodovat će se uspjeh ostvaren na položenom materinjem (stranom) jeziku.

U slučaju da je pristupniku engleski jezik bio jezik srednjoškolskog obrazovanja (materinji jezik), umjesto predmeta engleski jezik vrednovat će se prvi Strani jezik kojeg je pristupnik položio na državnoj maturi.

Razredbeni postupak za upis provodi se prema kriterijima navedenima na mrežnoj stranici www. postanistudent.hr.

Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju, u pravilu, ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku iz stavka 1. ove točke.

Prijave za upis na studij obavljaju se putem Studentske referade Veleučilišta u prostorijama Veleučilišta, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br. 6,  49 000 Krapina (prvi kat)  uz mogućnost najave na broj 091/3800-207, svaki radni dan od 12 do 17 sati, u razdoblju od 12. listopada 2020. godine do zaključno 14. listopada 2020. godine do 10.00 sati.

 Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu:

  • prijava za upis - možete je ispuniti prilikom predaje dokumenata na Veleučilištu,
  • svjedodžba o državnoj maturi ili potvrda o položenim ispitima državne mature,
  • domovnica izdana od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani,
  • rodni list izdan od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani,

Rang lista kandidata koji su ostvarili pravo upisa bit će objavljena 14. listopada 2020. godine u 12,00 na web stranicama Veleučilišta. Raspored upisa će biti objavljen s rang listom. 

 

UPISNE KVOTE

R.br.

Studij

Redoviti studenti

Izvanredni

Ukupnouz potporu Ministarstva

osobne potrebeTROGODIŠNJI STRUČNI STUDIJI ( Baccalaureus struke )

1.

INFORMATIKA

10

0

10

20

2.

PROMETNA LOGISTIKA

10

0

10

20

3.

OPERATIVNI MENADŽMENT

10

0

10

20


UKUPNO STRUČNI STUDIJI

30

0

30

60

   

Dobro nam došli!

 


                                                                   Dekan:

                                               Nenad Sikirica, mag.ing.el., viši pred.

 

Linkovi

&