Popis kolegija studija Operativni menadžment

Ima ukupno 34 predmeta na studiju (obveznih i izbornih). Student mora položiti ukupno 31 ispit-predmet do diplome, uključujući dva seminarska i završni ispit, a ima priliku odabrati 4 izborna predmeta u V i VI semestru.
Svaki predmet u studiju nosi odgovarajući broj ECTS bodova. Broj ECTS bodova određen je prema broju školskih sati koje student treba uložiti da bi savladao materiju toga predmeta što uključuje aktivnu nastavu kao i rad kod kuće. Prema preporuci Ministarstva znanosti obrazovanja i športa jedan ECTS bod vrijedi 28 sati rada studenta.
Prosječno tjedno opterećenje studenta aktivnom nastavom je 20 do 22 školskih sati.
Broj ECTS bodova koje bi student trebao skupiti po semestru je 30.

Popis obveznih predmeta na studiju Operativni menadžment:

 1. Gospodarska matematika
 2. Informacijski sustavi za uredsko poslovanje
 3. Mikroekonomija
 4. Osnove poduzetništva
 5. Osnove računovodstva
 6. Tjelesna i zdravstvena kultura
 7. Makroekonomija
 8. Organizacija i ekonomika poduzeća
 9. Poslovni strani jezik I
 10. Primijenjena statistika za menadžere
 11. Tjelesna i zdravstvena kultura
 12. Trgovačko i radno pravo
 13. Ekonomika i tehnike poslovanja u trgovini
 14. Osnove marketinga
 15. Osnove menadžmenta
 16. Poslovni strani jezik II
 17. Poslovno komuniciranje
 18. Tjelesna i zdravstvena kultura
 19. Elektroničko poslovanje
 20. Financije za menadžere
 21. Poduzetničko planiranje
 22. Porezni sustav i primjena
 23. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom
 24. Seminarski rad I
 25. Tjelesna i zdravstvena kultura
 26. Menadžment ljudskih potencijala
 27. Tehnike poslovnog odlučivanja
 28. Transport i otpremništvo
 29. Upravljanje malim i srednjim poduzećima
 30. Seminarski rad 2
 31. Stručna praksa
 32. Završni rad

 

Izborni predmeti: 

Silabusi predmeta: 

Ostvarivanjem pedagoških aktivnosti, odnosno nastavnih obveza nakon obranjenoga završnoga rada (tj. diplomskoga rada) studenti dobivaju 180 ECTS bodova i stručni naziv:

STRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA
(BACCALAUREUS/BACCALAUREA)
MENADŽMENTA

Linkovi

&