Popis kolegija studija Operativni menadžment

Ima ukupno 34 predmeta na studiju (obveznih i izbornih). Student mora položiti ukupno 31 ispit-predmet do diplome, uključujući dva seminarska i završni ispit, a ima priliku odabrati 4 izborna predmeta u V i VI semestru.
Svaki predmet u studiju nosi odgovarajući broj ECTS bodova. Broj ECTS bodova određen je prema broju školskih sati koje student treba uložiti da bi savladao materiju toga predmeta što uključuje aktivnu nastavu kao i rad kod kuće. Prema preporuci Ministarstva znanosti obrazovanja i športa jedan ECTS bod vrijedi 28 sati rada studenta.
Prosječno tjedno opterećenje studenta aktivnom nastavom je 20 do 22 školskih sati.
Broj ECTS bodova koje bi student trebao skupiti po semestru je 30.

 1. Mikroekonomija
 2. Organizacija i ekonomika poduzeća 
 3. Gospodarska matematika
 4. Informacijski sustavi za uredsko poslovanje
 5. Osnove računovodstva
 6. Tjelesna i zdravstvena kultura
 7. Makroekonomija    
 8. Osnove menadžmenta    
 9. Primijenjena statistika za menadžere    
 10. Osnove poduzetništva    
 11. Poslovni strani jezik I
 12. Poslovno komuniciranje
 13. Financije za menadžere    
 14. Osnove marketinga    
 15. Trgovačko i radno pravo    
 16. Poslovni strani jezik II
 17. Poduzetničko planiranje
 18. Ekonomika i tehnike poslovanja u trgovini
 19. Porezni sustav i primjena
 20. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom
 21. Elektroničko poslovanje
 22. Seminarski rad 1
 23. Tehnike poslovnog odlučivanja
 24. Menadžment malih i srednjih poduzeća    
 25. Menadžment ljudskih potencijala
 26. Poslovna etika za menadžere   
 27. Krizni menadžment    
 28. Marketinška istraživanja    
 29. Računalna poslovna inteligencija
 30. Kontroling
 31. Osnove i tehnike osiguranja    
 32. Ekonomika i politika EU
 33. Tehnike upravljanja poslovnim rizicima
 34. Seminarski rad 2
 35. Stručna praksa

Ostvarivanjem pedagoških aktivnosti, odnosno nastavnih obveza nakon obranjenoga završnoga rada (tj. diplomskoga rada) studenti dobivaju 180 ECTS bodova i stručni naziv:

STRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA
(BACCALAUREUS/BACCALAUREA)
MENADŽMENTA

Linkovi

&