Kompetencije za studij Operativni menadžment

Osnovna svrha studija Operativni menadžment jest izobrazba operativnih menadžera, prvenstveno poslovodnog kadra i srednjeg rukovodstva, za samostalno obavljanje poslova u industriji, trgovini, građevinarstvu, špediciji, transportu i prometu, turizmu, ugostiteljstvu, komunalnim i zdravstvenim organizacijama, upravnim ustanovama, tijelima državne uprave (…….).
Program Operativni menadžment nudi primjeren kvantum interdisciplinarnih znanja za osposobljavanje kreativnih i operativnih menadžera u poduzetništvu i ustanovama. Takvi su kadrovi nositelji poduzetništva a osposobljeni su za brzo uočavanje problema; za samostalno donošenje poslovnih odluka; za upravljanje ljudskim potencijalima, proizvodnim resursima, čimbenicima i procesima; za inovacije i promjene u poslovanju gospodarskih i negospodarskih subjekata itd. Kadrovi koji završe trogodišnji stručni studij Operativni menadžment, mogu zadovoljiti propozicije svih tipova poduzetnika, kao i sve razine menadžmenta u privrednim i ostalim organizacijama.

Usvajanjem znanja koje nudi program Operativni menadžment studenti su osposobljeni za:

 • samostalno osnivanje i vođenja poslova vlastite tvrtke, malih i srednjih poduzeća i ustanova, ili pružanje usluga drugim poduzetnicima,
 • uspješno uključivanje u poslove vezane uz pojedine poslovne funkcije u velikim poduzećima,
 • upravljanje potencijalima i resursima poduzeća,
 • pravljanje poslovnim procesima,
 • pokretanje gospodarskih projekata i studija,
 • uspješno ostvarivanje dobrih vlastitih ili tuđih poduzetničkih ideja
 • uspješno provođenje poslovnih naloga i realizacija poslovnih ideja poslodavca,
 • rukovođenje manjim, srednjim i većim radnim cjelinama i dr.
 • nastavak ospobljavanja na drugim znanstvenim i stučnim instucijama,
 • stjecanje i usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja iz svih područja ekonomije i poduzetništva,
 • obavljanje poslova iz područja marketinga, logistike, prometa, špedicije, osiguranja (...).

Linkovi

&