Studij Operativnog menadžmenta

Razvoj gospodarstva Republike Hrvatske, a posebno razvoj njezina sjeverozapadnog dijela gdje spada Krapinsko-zagorska županija ovisi najviše o razvoju poduzetništva kao i uspješnosti u prvom redu malih i srednjih poduzeća u čemu jednu od presudnih uloga ima funkcija menadžmenta.
Krapinsko-zagorska županija smještena je uz samu granicu s Republikom Slovenijom, članicom EU-a, čime postaje i važnim izlaznim vratima Hrvatske u zemlje EU. Površinom je to manja županija, ali je jedno od najgušće naseljenih područja Republike Hrvatske. Iako (velikim dijelom) graniči sa Zagrebačkom županijom, gospodarski najrazvijenijim dijelom Hrvatske, godinama ima izrazito niske stope gospodarskog rasta i sve drastičnije zaostaje u gospodarskim, ali i drugim segmentima života.
Županija i Grad ne mogu graditi nužnu strategiju razvoja visokog školstva, a time i gospodarstva, na višim školama i fakultetima čija su sjedišta u drugim županijama.
Glede navedenih činjenica pokrenuta su u okviru Visoke škole Hrvatsko zagorje u Krapini, dva stručna studija i to Informatika i Prometna logistika.
Dobivanjem dopusnice za treći stručni studij naziva Operativni menadžment, čija je glavna svrha stvaranje kadra potrebnog za uspješno vođenje osnovne djelatnosti u poslovnim organizacijama koje čine jezgru privrednog i društvenog razvoja Krapinsko-zagorske županije, ostvareni su uvjeti da Visoka škola preraste u Veleučilište.

Preddiplomski stručni studij Operativni menadžment

Osnovna svrha studija Operativni menadžment jest izobrazba operativnih menadžera, prvenstveno poslovodnog kadra i srednjeg rukovodstva, za samostalno obavljanje poslova u industriji, trgovini, građevinarstvu, špediciji, transportu i prometu, turizmu, ugostiteljstvu, komunalnim i zdravstvenim organizacijama, upravnim ustanovama, tijelima državne uprave (…….).
Program Operativni menadžment nudi primjeren kvantum interdisciplinarnih znanja za osposobljavanje kreativnih i operativnih menadžera u poduzetništvu i ustanovama. Takvi su kadrovi nositelji poduzetništva a osposobljeni su za brzo uočavanje problema; za samostalno donošenje poslovnih odluka; za upravljanje ljudskim potencijalima, proizvodnim resursima, čimbenicima i procesima; za inovacije i promjene u poslovanju gospodarskih i negospodarskih subjekata itd. Kadrovi koji završe trogodišnji stručni studij Operativni menadžment, mogu zadovoljiti propozicije svih tipova poduzetnika , kao i sve razine menadžmenta u privrednim i ostalim organizacijama.

Usvajanjem znanja koje nudi program Operativni menadžment studenti su osposobljeni za:

 • samostalno osnivanje i vođenja poslova vlastite tvrtke, malih i srednjih poduzeća i ustanova, ili pružanje usluga drugim poduzetnicima,
 • uspješno uključivanje u poslove vezane uz pojedine poslovne funkcije u velikim poduzećima,
 • upravljanje potencijalima i resursima poduzeća,
 • pravljanje poslovnim procesima,
 • pokretanje gospodarskih projekata i studija,
 • uspješno ostvarivanje dobrih vlastitih ili tuđih poduzetničkih ideja
 • uspješno provođenje poslovnih naloga i realizacija poslovnih ideja poslodavca,
 • rukovođenje manjim, srednjim i većim radnim cjelinama i dr.
 • nastavak ospobljavanja na drugim znanstvenim i stučnim instucijama,
 • stjecanje i usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja iz svih područja ekonomije i poduzetništva,
 • obavljanje poslova iz područja marketinga, logistike, prometa, špedicije, osiguranja (...).

Pravo na upis u 1. godinu studija

Pravo na upis u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Operativni menadžment imaju pod jednakim uvjetima državljani RH, strani državljani te apatridi trajno nastanjeni u RH kao i strani državljani koji nisu trajno nastanjeni u RH, ako su prethodno završili trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu te zadovoljili uvijete razredbenog postupka.

Direktan upis na studij ostvaruju osobe koje su završile četverogodišnju ili trogodišnju srednju školu i koje su položile državnu maturu.

Program preddiplomskoga trogodišnjega stručnoga studija operativni menadžment u potpunosti je usklađen s propozicijama Bolonjske deklaracije i Zakonskim propisima Republike Hrvatske . Studij traje tri akademske godine, a studenti moraju položiti 32 ispita. Ostvarivanjem pedagoških aktivnosti, odnosno nastavnih obveza nakon obranjenoga završnoga rada (tj. diplomskoga rada) studenti dobivaju 180 ECTS bodova i stručni naziv:

STRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA
BACCALAUREUS / BACCALAUREA
MENADŽMENTA

Linkovi

&