Popis predmeta na studiju Prometna logistika

Program preddiplomskoga trogodišnjega stručnoga studija Prometna logistika u potpunosti je usklađen s propozicijama Bolonjske deklaracije i Zakonskim propisima Republike Hrvatske. Studij traje tri akademske godine, a studenti moraju položiti 30 ispita, stručnu praksu i završni rad.

Popis obveznih predmeta na studiju Prometne logistike:

 1. Fizika
 2. Informacijske tehnologije u poslovanju
 3. Matematika I
 4. Osnove logističkih sustava
 5. Poslovni strani jezik I
 6. Tjelesna i zdravstvena kultura
 7. Matematika II
 8. Osnove logistike
 9. Osnove tehnologije cestovnog prometa
 10. Osnove tehnologije željezničkog prometa
 11. Poslovni strani jezik II
 12. Tjelesna i zdravstvena kultura
 13. Osnove ITS
 14. Osnove tehnologije vodnog prometa
 15. Osnove tehnologije zračnog prometa
 16. Prometno pravo
 17. Špedicija, rizik i osiguranje
 18. Tjelesna i zdravstvena kultura
 19. Vjerojatnost i statistika
 20. Logistika transporta tereta i skladištenje
 21. Materijali u transportu
 22. Prekrcajna mehanizacija
 23. Prometna infrastruktura
 24. Rukovođenje i organizacija prometnog poduzeća
 25. Seminarski rad
 26. Tjelesna i zdravstvena kultura
 27. Osnove poduzetništva i menadžmenta
 28. Poslovna komunikologija
 29. Stručna praksa
 30. Upravljanje opskrbnim lancima
 31. Logistika prijevoza putnika
 32. Završni rad

 

Izborni predmeti: 


Silabusi predmeta: 

Ostvarivanjem pedagoških aktivnosti, odnosno nastavnih obveza nakon obranjenoga završnoga rada (tj. diplomskoga rada) studenti dobivaju 180 ECTS bodova i stručni naziv:

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka prometne logistike
[bacc. ing. traff. logist.]

Linkovi

&