Popis predmeta na studiju Prometna logistika

Program preddiplomskoga trogodišnjega stručnoga studija Prometna logistika u potpunosti je usklađen s propozicijama Bolonjske deklaracije i Zakonskim propisima Republike Hrvatske. Studij traje tri akademske godine, a studenti moraju položiti 30 ispita, stručnu praksu i završni rad.

 1. Matematika I              
 2. Fizika                         
 3. Informacijske tehnologije u poslovanju
 4. Osnove logističkih sustava               
 5. Poslovni engleski jezik I  ili Poslovni njemački jezik I 
 6. Matematika II
 7. Osnove logistike
 8. Osnove tehnologije cestovnog prometa
 9. Osnove tehnologije željezničkog prometa
 10. Poslovni engleski jezik II  ili Poslovni njemački jezik II 
 11. Osnove tehnologije zračnog prometa
 12. Vjerojatnost i statistika
 13. Prometna infrastruktura
 14. Osnove tehnologije vodnog prometa
 15. Osnove ITS
 16. Rukovođenje i organizacija prometnog poduzeća
 17. Špedicija, rizik i osiguranje
 18. Prometno pravo
 19. Materijali u transportu
 20. Logistika transporta tereta i skladištenje
 21. Logistika prijevoza putnika
 22. Seminarski rad
 23. Poslovna komunikologija
 24. Prekrcajna mehanizacija
 25. City logistika
 26. Osnove poduzetništva i menadžmenta
 27. Marketing u transportu
 28. Zaštita u prometu
 29. Ambalaža
 30. Integralni i intermodalni sustavi
 31. Prometna tehnika i sigurnost
 32. Osnove elektrotehnike
 33. Uvod u računovodstvo
 34. Investiranje i financiranje
 35. Poslovna matematika i statistika
 36. Projektiranje računalnih mreža
 37. Baze podataka
 38. Sigurnost i zaštita logističkog procesa
 39. Tjelesna i zdravstvena kultura
 40. Stručna praksa

Ostvarivanjem pedagoških aktivnosti, odnosno nastavnih obveza nakon obranjenoga završnoga rada (tj. diplomskoga rada) studenti dobivaju 180 ECTS bodova i stručni naziv:

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka prometne logistike
[bacc. ing. traff. logist.]

Linkovi

&