Kompetencije za studij Prometna logistika

Poslovi za koje je student osposobljen:

 • Osposobiti polaznike za stručne poslove samostalnog osnivanja i vođenja malog i srednjeg prometnog poduzeća te za uspješno uključivanje u poslove vezane uz pojedine poslovne funkcije u velikim poduzećima.
 • Osposobiti polaznike za raznovrsne poslove carina
 • Osposobiti polaznike za organizaciju i vođenje velikih skladišta i robnih terminala
 • Osposobiti polaznike za obavljanje poslova iz domena kontrole prometa terminalskim korištenjem prostornih baza podataka (Geografski informacijski sustav – GIS)
 • Obavljanje poslova u špediciji i osiguranju
 • Osposobljavanje za istraživačke projekte u interdisciplinarnim područjima logističkih procesa
 • Osposobljavanje polaznike za organizaciju i vođenje poslove u auto servisima, tehničkim pregledima, auto kućama-Razvoj sposobnosti za donošenje stručnih odluka uz uporabu kvantitativnih metoda i suvremenih tehnologija
 • Osposobljavanje polaznika za raznovrsne logističke poslove u velikim i srednjim sustavima
 • Organiziranje poslovnih logističkih sustava i najzahtjevnijih logističkih operacija-Uporaba informacijsko upravljačkih sustava
 • Suradnja s drugim sustavima
 • Stjecanje potrebnih znanja iz poduzetništva
 • Osposobljavanje za daljnji nastavak stručnog studija

Znanja i vještine stečene završetkom studija:

 • Steći potrebna znanja iz stranog jezika za poslovno komuniciranje u međunarodnim logističkim lancima. 
 • Savladati osnovna znanja iz matematike, fizike, statistike, ekonomije, informacijske tehnologije u poslovanju, tehnologije prometa pojedinih prometnih grana.
 •  Upoznati osnove: poduzetništva i menadžmenta, špedicije, rizika, osiguranja, poslovne matematike i statistike, investiranja i financiranja.
 • Ovladati vještinom organizacije, upravljanja i održavanja logističkim sustavima. Upravljanje skladišnim kapacitetima, suprastrukturom u distribucijskoj logistici.
 • Ovladati vještinom poslovnog komuniciranja.

Stručni naziv i stupanj koji se stječe

Stručni studij završava polaganjem svih ispita tj. skupljanjem minimalno 180 ECTS bodova, odrađivanjem stručne prakse i izradom završnog rada.
Završetkom studija stječe se zvanje

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka prometne logistike
[bacc. ing. traff. logist.]

Linkovi

&