Prijave i razredbeni postupak

VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA ove godine upisuje studente na trogodišnje stručne studije Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment.

 I. UVJETI  PRIJAVE  I  UPISA

 Pravo na prijavu za razredbeni postupak imaju sve osobe koje su prethodnih godina, završile bilo koju četverogodišnju srednju školu.

Za sve kandidate koji žele studirati kao redovni studenti upis je moguć isključivo preko Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr. Za njih nema participacije, odnosno, troškove studija snosi Republika Hrvatska.

Napominjem da se tu mogu prijaviti i studenti koji još nemaju položene ispite državne mature. Postoje jesenski rokovi ispita državne mature, no za informacije o prijavama obratite se na broj 091/3800-207.

Za sve kandidate koji žele studirati izvanredno organizirati ćemo razredbeni postupak kojim će se utvrditi rang-lista prema kojoj kandidati ostvaruju pravo upisa na prvu godinu studija. Za te kandidate postoji zaseban dio upisne liste. 

Kandidati se mogu prijaviti direktno na web stranici www.vhzk.hr do 21. kolovoza 2019. Prijave za prvi razredbeni rok primat će se i u prostorijama Veleučilišta, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br. 6,  49 000 Krapina (prvi kat)  do  21. kolovoza 2019. uz mogućnost najave na broj 091/3800-207, svaki radni dan od 12 do 17 sati.    

Razredbeni ispit će se održati u petak,  23. kolovoza 2019. u 17.00 sati u prostorima Veleučilišta, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br.6, Krapina.

Troškovi razredbenog postupka u iznosu 200,00 kuna uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta 2360000-1101976782 kod Zagrebačke banke.

Linkovi

&