KREATIVNI FOTO I VIDEO NATJEČAJ „KLIK ZA BOLJU HRVATSKU“

Pozivamo sve hrvatske studente i studentice da svojim objektivom ili kamerom „uhvate“ motive hrvatske svakodnevice te osvoje put u Strasbourg (od 9. do 12. prosinca) na plenarnu sjednicu Europskog parlamenta kao i mogućnost izlaganja svojih radova na javnoj izložbi.

05.11.2013.

ANKETA O STUDENTSKOJ PREHRANI

Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH, kao koordinativno tijelo studenata, pripremilo je studentsku anketu po pitanju studentske prehrane. Više u prilogu.

11.10.2013.

Linkovi

&