Upisi u novu ak. god.

Upute za autore

Rad mora sadržavati:

  • Potpune podatke svih autora rada ( ime, prezime, ustanova, adresa, poštanski broj, grad, država, e-mail),
  • Naslov rada (na engleskom jeziku i materinjem jeziku),
  • Sažetak (na engleskom i materinjem jeziku),
  • Ključne riječi (na engleskom i materinjem jeziku),
  • Tekst rada (na engleskom jeziku),
  • Popis literature.

Jezik savjetovanja je HRVATSKI i ENGLESKI JEZIK.

Prije slanja rad je potrebno oblikovati u skladu s priloženim uputama. Kako bi Vam olakšali oblikovanje u prilogu se nalazi primjer rada s detaljnim uputama za oblikovanje. Rad kopirajte u priloženi dokument te ga oblikujte sukladno smjernicama.

Upute za oblikovanje rada - Download LOMI TEMPLATE 

Rad se predaje elektronski na e-mail  lomi2014@vhzk.hr

Svaki autor može sudjelovati najviše na 2 rada.

Ukoliko je slanje vašeg dokumenta bilo uspješno, primit ćete odgovor e-mailom u roku 48 sati. Ukoliko ne primite obavijest, znači da slanje nije izvedeno uspješno, molimo pokušajte ponovno ili nas kontaktirajte na e-mail  lomi2014info@vhzk.hr

Pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova sa Savjetovanja na CD-ROM-u.

Linkovi

&