Upisi u Akademsku 2022./2023. godinu - prva godina - jesenski rok

Upisi u Akademsku 2022./2023. godinu - prva godina - jesenski rok

Poštovane kandidatkinje i kandidati,

ukoliko želite studirati na našem Veleučilištu kao redovni ili izvanredni studenti, upis na prvu godinu je moguć isključivo preko Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr.

Za sve redovne studente koji ove godine prvi puta upišu prvu godinu studija troškove studija snosi Republika Hrvatska, dok za izvanredne studente godišnja školarina iznosi 9.000,00 kuna

VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA organizira  razredbeni rok za upis IZVANREDNIH studenata na trogodišnje stručne studije Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment.

Pravo na prijavu za razredbeni postupak imaju sve osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine. Svi ostali kandidati se mogu prijaviti isključivo preko Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr.

Značajniji datumi:

Prijave studijskih programa: 23.7. - 19.9.2022. do 13:59 sati

Objava privremenih rang-lista: 12.9.2022. 

Objava konačnih rang-lista: 19.9.2022. nakon 15:00 sati

Upisi na Veleučilište: od 20.- 22.09.2022.

 Kandidati za upis putem razredbenog postupka moraju se također prijaviti direktno na web stranici www.vhzk.hr putem linka Prijava na studij na odabrani studij do 19. rujna  2022.

Prijave za razredbeni rok primat će se i u prostorijama Srednje škole Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br. 6,  49 000 Krapina (prvi kat) od 25 srpnja 2022. do 28. srpnja 2022. te od 16. kolovoza 2022. do 19. rujna 2022..uz mogućnost najave na broj 049/382-125, svaki radni dan od 12 do 16 sati.    

Razredbeni ispiti će se održati u petak, 26. kolovoza i 23. rujna 2022. u 17.00 sati u prostorima Srednje škole Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br.6, Krapina.

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu:

  • prijava za upis - možete je ispuniti prilikom predaje dokumenata na Veleučilištu,
  • svjedodžbe svih razreda srednje škole, svjedodžba o državnoj maturi ili potvrda o položenim ispitima državne mature,
  • domovnica izdana od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani,
  • rodni list izdan od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani,
  • dvije slike za indeks dimenzija 4x6 cm

Dobro nam došli !

 

Dekan Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina:

 Nenad Sikirica, mag.ing.el., viši predavač

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 19.09.2022.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&