Upisi u Akademsku 2022./2023. godinu (PRVA GODINA)

Upisi u Akademsku 2022./2023. godinu

Poštovane kandidatkinje i kandidati,

ukoliko želite studirati na našem Veleučilištu kao redovni studenti, upis na prvu godinu je moguć isključivo preko Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr.

Za sve redovne studente koji ove godine prvi puta upišu prvu godinu studija troškove studija snosi Republika Hrvatska, dok za izvanredne studente godišnja školarina iznosi 9.000,00 kuna

Upisi u prvu godinu studija za redovne i izvanredne studente su 20. srpnja 2022. i 21. srpnja 2022. od 9.00 do 16.00 sati  te 22. srpnja 2022. od 9.00 do 17.00 sati u prostorijama Veleučilišta, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br. 6,  49 000 Krapina (prvi kat) , uz mogućnost najave na broj 049/382-125.

Molimo studente da koriste ulaz sa SJEVERNE STRANE Srednje Škole Krapina i prate putokaze kroz zgradu.

Molimo SVE studente da se obavezno prije dolaska na upis prijave i direktno na stranici www.vhzk.hr putem linka Prijava na studij na odabrani smjer prilikom čega će unijeti svoje podatke u sustav i dobiti pristupne podatke za sustav Studomatic kojim će se koristiti za sve svoje studentske aktivnosti.

VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA organizira  razredbeni rok za upis IZVANREDNIH studenata na trogodišnje stručne studije Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment.

Pravo na prijavu za razredbeni postupak imaju sve osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine. Svi ostali kandidati se mogu prijaviti isključivo preko Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr.

Kandidati za upis putem razredbenog postupka moraju se također prijaviti direktno na web stranici www.vhzk.hr putem linka Prijava na studij na odabrani smjer do 22. srpnja 2022.

Prijave za razredbeni rok primat će se i u prostorijama Srednje škole Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br. 6,  49 000 Krapina (prvi kat) od 18. srpnja 2022. do 22. srpnja 2022. uz mogućnost najave na broj 049/382-125, svaki radni dan od 10 do 16 sati.    

Razredbeni ispit će se održati u petak, 22. srpnja 2022. u 17.00 sati u prostorima Srednje škole Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br.6, Krapina.

 

 Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu:

  • prijava za upis - možete je ispuniti prilikom predaje dokumenata na Veleučilištu,
  • svjedodžbe svih razreda srednje škole, svjedodžba o državnoj maturi ili potvrda o položenim ispitima državne mature,
  • domovnica izdana od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani,
  • rodni list izdan od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani,
  • dvije slike za indeks dimenzija 4x6 cm

Dobro nam došli !

 

Dekan Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina:

 

Nenad Sikirica, mag.ing.el., viši predavač

 

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 19.07.2022.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&