Upisi u Akademsku 2021./2022. godinu

Upisi u Akademsku 2021./2022. godinu

1. Upis na prvu godinu studija

Poštovane kandidatkinje i kandidati,

ukoliko želite studirati na našem Veleučilištu kao redovni studenti, upis na prvu godinu je moguć isključivo preko Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr.

Za sve redovne studente koji ove godine prvi puta upišu prvu godinu studija troškove studija snosi Republika Hrvatska.

Zadnji dan prijava za upis na studijske programe je srijeda, 21. srpnja 2021. godine do 14:00 sati. Zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa je 21. srpnja 2021. godine do 14:00 sati, a objava konačnih rang-lista za upis na studijske programe 21. srpnja 2021. godine iza 15:00 sati.

Upisi u prvu godinu studija za redovne studente su 23. srpnja 2021. i 26. srpnja 2021. od 9.00 do 16.00 sati  te 27. srpnja 2021. od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Veleučilišta, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br. 6,  49 000 Krapina (prvi kat) , uz mogućnost najave na broj 049/382-125.

Molimo studente da koriste ulaz sa SJEVERNE STRANE Srednje Škole Krapina i prate putokaze kroz zgradu.

Molimo SVE studente da se obavezno prije dolaska na upis prijave i direktno na stranici www.vhzk.hr putem linka Prijava na studij na odabrani smjer prilikom čega će unijeti svoje podatke u sustav i dobiti pristupne podatke za sustav Studomatic kojim će se koristiti za sve svoje studentske aktivnosti.

VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA organizira  razredbeni rok za upis IZVANREDNIH studenata na trogodišnje stručne studije Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment.

Pravo na prijavu za razredbeni postupak imaju sve osobe koje su završile srednju školu prije 2010. godine. Svi ostali kandidati se mogu prijaviti isključivo preko Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr.

Kandidati za upis putem razredbenog postupka moraju se također prijaviti direktno na web stranici www.vhzk.hr putem linka Prijava na studij na odabrani smjer do 26. srpnja 2021.

Prijave za razredbeni rok primat će se i u prostorijama Srednje škole Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br. 6,  49 000 Krapina (prvi kat) od 20. srpnja 2021. do 26. srpnja 2021. uz mogućnost najave na broj 049/382-125, svaki radni dan od 10 do 16 sati.    

Razredbeni ispit će se održati u četvrtak, 27. srpnja 2021. u 18.00 sati u prostorima Srednje škole Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br.6, Krapina.

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu:

  • prijava za upis - možete je ispuniti prilikom predaje dokumenata na Veleučilištu,
  • svjedodžbe svih razreda srednje škole, svjedodžba o državnoj maturi ili potvrda o položenim ispitima državne mature,
  • domovnica izdana od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani,
  • rodni list izdan od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani,
  • dvije slike za indeks dimenzija 4x6 cm

 

2. Upis na više godine studija

Upisi na više godine studija za studente koji su položili sve ispite su 20., 21., i 22. srpnja 2021. od 9.00 do 16.00 sati u prostorijama Veleučilišta, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda br. 6,  49 000 Krapina (prvi kat).

Sve odluke o uvjetima i troškovima upisa nalaze na web stranici Veleučilišta pod Dokumenti.

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 18.07.2021.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&