Termini ispita Zimskog ispitnog roka ak. god. 2023./2024.

Poštovane kolegice i kolege,

u privitku su svi termini zimskih ispitnih rokova.

No, kao i obično, molim da koji puta provjerite da nema nekih izmjena.

Ispiti počinju 5. veljače 2024. godine. Pokušali smo da prvi ispitni rok bude posložen tako da imate po jedan ispit iz zimskog semestra dnevno. 

Sukladno odlukama Stručnog vijeća od 07. studenog 2007. godine ostavljeno je nositeljima kolegija da sami utvrde minimume prisutnosti potrebne za izlazak na ispit ili za izlazak na ispit uz pisanje seminarskog rada za svoj predmet (okvirni prijedlog je 80% za redovne, a 60% za izvanredne – no to ste već definirali na početku semestra). Sugerirali smo da student, ukoliko nije prisustvovao predavanjima dovoljan broj sati, ali je barem zadovoljio minimum minimuma (npr. 50% kod izvanrednih studenata), izradi seminarski rad, te time dobije određeni broj bodova koji ulaze u završnu ocjenu.

Profesori će do 1. veljače 2024. unijeti  "drugi potpis" kroz sustav svim studentima koji su stekli pravo izlaska na ispite. U sustavu je uvijek moguća pojava problema, a moguće je i da neki profesor ne unese korektno "drugi potpis". Zbog toga Vas molim da, ukoliko od 2. veljače 2024. na dalje ne možete prijaviti neki ispit, to odmah javite tajništvu.

SVI ISPITI će biti održani u prostorima Veleučilišta.

Kako ne znamo koliko će se studenata (a često je to niti jedan) prijaviti za pismeni dio ispita, kod većine kolegija je termin pismenog i usmenog dijela isti, što znači da će studenti tada doći i, u ovisnosti o okolnostima, imati upis ocjene, odgovarati, ili .... Sve ovisi o broju prijavljenih studenata i profesoru. Stoga molim i profesore i studente da maksimalno koriste Merlin za komunikaciju, podjele po grupama na ispitima i slično. 

Svi studenti koji pristupaju ispitu moraju imati indekse, kao dokument za identifikaciju, ali i za upis ocjene. Stoga, ukoliko to još niste, molim da podignete indekse u tajništvu.

Djelatnici studentske službe će isprintati prijavnice i dati ih profesoru, zajedno s pripadajućim listama u koje se upisuju ocjene. Profesor će, nakon što student odgovara (ili prihvati ocjenu), unijeti podatke u prijavnicu i dati je studentu na potpis, te unjeti ocjenu u indeks. U roku od 48 sati će podatke unijeti u Nastaweb da studenti mogu provjeriti da li je unešena ocjena.

Studenti koji moraju napisati seminarski rad obično ne mogu na prvi rok, jer moraju napisati rad koji će profesor ocijeniti. Nakon toga će profesor obavijestiti našu tajnicu, a student će prilikom prijavljivanja ispita morati dostaviti kopiju rada koju ćemo spremiti u njegov dosje. Većina profesora će radove zadati e-mailom, ali će se pojaviti i potreba osobnog kontakta. Predložio bih profesorima da na dan ispita, kada ispit završi, bude jedan takav termin, a da eventualne ostale termine, način preuzimanja i predavanja radnji, kao i sve što smatraju potrebnim postave na web. 

Molio bih profesore da, ukoliko trebate poseban dan za usmeni dio ispita, pokušaju  predložiti termin u skladu sa slobodnim terminima koje vide u rasporedu ispita.

Svi studenti koji su preko kolokvija ili na drugi način oslobođeni pismenog dijela ispita moraju prijaviti ispit s datumom pismenog dijela ispita, a dolaze samo na usmeni dio.

Prijelaznici kojima su neki ispiti priznati ne prijavljuju te ispite i ne dolaze na iste.

Kolegiji zimskog semestra će imati po dva ispitna roka, dok je za ispite ljetnog semestra predviđen jedan rok, no većina  ima dva.

Ispit možete prijaviti najkasnije tri dana prije ispita, a odjaviti dva dana prije termina ispita. To znači da između dana prijave ispita i dana kad se ispit održava moraju biti minimalno dva dana. Npr. za ispit koji se piše u petak u 17.00 sati zadnji rok za prijavu je utorak do 23.59, a odjava u srijedu do 23.59.

Sukladno odluci Stručnog vijeća i Pravilniku o studiranju, studenti koji izlaze četvrti puta na isti ispit imaju komisijski ispit. Ne postoji mogućnost izaći na ispit 5 puta. Stoga je vrlo bitno odjaviti ispit, ukoliko nećete izaći na isti, jer će se nedolazak tretirati kao pad na ispitu.

Molim i sve studente koji plaćaju studij da podmire svoje financijske obveze. Znajući da je teška financijska situacija, odobrili smo studentima prijavu ispita čak i ako kasne s uplatom jedne rate, no ako više kasne biti će "u crvenom" i neće moći prijaviti ispit. Ukoliko postoji čvrsto opravdanje za veće kašnjenje možete se obratiti zamolbom u tajništvo.

Ukoliko imate bilo kakovih problema oko prijave ispita to prijavite na tajnik@vhzk, a stavite u cc robert.spudic@vhzk.hrnsikirica@vhzk.hr. No to morate napraviti prije isteka roka za prijavu ispita. Nakon isteka termina za prijavu ispita neće biti moguće prijaviti ispit niti izaći na ispit. Stoga dobro provjerite da li ste na vrijeme sve odradili.

 Sretno na ispitima ...

 

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 21.01.2024.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&