Dekanski rok - najava

Poštovane kolegice i kolege,

za sve studente koji polaganjem jednog ispita mogu steći uvjete za upis više godine ćemo organizirati dekanski ispitni rok na koji mogu prijaviti samo jedan ispit. Sami odaberite koji, od onih nepoloženih.

Ispiti će biti u periodu od 10. do 17. listopada 2023. godine.

Za tada ispit mogu prijaviti i svi apslolventi koji su upisali apsolventsku godinu. Samo jedan ispit, bez obzira koliko im je ispita ostalo.

Samo gore navedeni studenti mogu prijaviti ispite.

Ispite prijavite do 4. listopada 2023. godine na referada@vhzk.hr.

Referada će Vaše prijave obraditi i provjeriti da li zadovoljavate uvjete. Nakon toga će biti objavljeni termini ispita.

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 02.10.2023.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&