Završni radovi

Poštovani studenti i mentori na završnim radovima,

 obavještavam da će se obrane završnih radova održati 19. 20. i 21. srpnja 2023. Studenti i mentori u obvezi su poštivati odredbe Privremenog Pravilnika o završnom radu čija je primjena započela od 01. 12. 2022. godine.

Nakon odobrenja teme završnog rada od strane Povjerenstva za završne radove, te nakon što studenti izrade završni rad i dostave ga mentoru na odobrenje, mentor provjerava završni rad na plagijarizam, putem mrežne stranice koja je propisana od Ministarstva znanosti i obrazovanja u tekućoj akademskoj godini, a to je, u našem slučaju, Turnitin. Mentor nakon provjere završnog rada na plagijarizam rad prosljeđuje studentu ako završni rad udovoljava određenom postotku plagijarizma (do 30 %). Ako je postotak plagijarizma veći od dogovorenog, mentor vraća završni rad studentu uz izvješće o postotku plagijarizma.

Student, po dobivanju pisane potvrde mentora, elektronički dostavlja kompletan rad sa svim stranicama (od korica do posljednje stranice za potpis studenta) Voditelju studija, na konačno odobrenje za uvezivanje rada. Voditelj studija, nakon što mentor odobri predaju rada, pregledava rad i daje konačno odobrenje za predaju rada. Voditelj studija dostavlja rad i izvješće provjere na plagijarizam osobi zaduženoj za repozitorije završnih radova. Osoba zadužena za repozitorije završnih radova unosi sve potrebne podatke u Repozitorij završnih radova Veleučilišta.

 Sukladno Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama definirana su područja i polja, tako da prijediplomski stručni studij Informatike podrazumijeva područje Tehničkih znanosti, polje Računarstvo, prijediplomski stručni studij Prometne logistike podrazumijeva područje Tehničkih znanosti, polje Tehnologija prometa i transport, a prijediplomski stručni studij Operativnog menadžmenta podrazumijeva područje Društvenih znanosti, polje Ekonomija.    

 Studenti su dužni predati u studentsku referadu ukupno četiri istovjetna primjerka završnog rada od kojih je jedan primjerak ukoričen u tvrde korice, CD ili USB štapić na kojem je pohranjen cjeloviti završni rad, sa svim dokumentima najkasnije 10 dana prije utvrđenog roka obrane. Na CD-u ili USB štapiću treba biti čitljivo napisan naslov završnog rada te potpis studenta i njegov JMBAG.

 

 

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 26.06.2023.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&