Termini jesenskog ispitnog roka

Poštovane kolegice i kolege,

u privitku su svi termini jesenskih ispitnih rokova.

Ne bi trebalo biti većih promjena, no, kao i obično, molim da koji puta provjerite da nema nekih izmjena.

Za sve ispite iz kolegija ljetnog semestra predviđena su dva jesenska roka, a za kolegije zimskog semestra po jedan, no za neke i dva roka.

Polaganje SVIH ispita je predviđeno u prostorima Veleučilišta. Bilo koje odstupanje moguće je ISKLJUČIVO uz odobrenje prodekana za nastavu i mora biti objavljeno na web stranici Veleučilišta. Način provođenja ispita na Veleučilištu može ovisiti i o epidemiološkoj situaciji i uputama nadležnih tijela te broju prijavljenih studenata za pojedini ispit,, o čemu ćete dobiti obavijest dan prije ispita (ovisno o broju prijavljenih studenata, što će biti tek tada vidljivo).

Kod većine kolegija se većina studenata oslobodila pismenog dijela ispita već kroz kolokvije i dolazi na usmeni dio ispita na upis ocjene ili odgovarati. Kako ne znamo koliko će se studenata (a često je to niti jedan) prijaviti za pismeni dio ispita, kod većine kolegija je termin pismenog i usmenog dijela isti, što znači da će studenti tada doći i, u ovisnosti o okolnostima, imati upis ocjene, odgovarati, ili će im profesori reći da pričekaju dok ne završite s pismenim dijelom. Sve ovisi o broju prijavljenih studenata i profesoru. 

Molio bih profesore da, ukoliko trebate poseban dan za usmeni dio ispita, pokušaju  predložiti termin u skladu sa slobodnim terminima koje vide u rasporedu ispita.

Prijelaznici kojima su neki ispiti priznati ne prijavljuju te ispite, i ne dolaze na rokove.

Ogroman je broj kombinacija kod studenata koji nisu položili ispite iz prvog semestra te se može desiti neko preklapanje ispita. U tom slučaju se konzultirajte s profesorima kod kojih imate ispite.

Sukladno odluci Stručnog vijeća, studenti koji izlaze četvrti puta na ispit neće ga moći prijaviti prije nego se jave u studentsku službu i dobiju upute oko komisijskog ispita. Stoga je vrlo bitno odjaviti ispit, ukoliko nećete izaći na isti, jer će se nedolazak tretirati kao pad na ispitu.

Ispite ćete moći prijavljivati od 24. kolovoza 2022.. Ispit se može prijaviti do tri dana prije početka ispita, a odjaviti do dva dana prije ispita.

Studenti koji prijavljuju ispit četvrti puta moraju minimalno 4 dana prije ispita poslati e-mail na tajnik@vhzk.hr da imaju komisijski ispit, kako bi djelatnici studentske službe imali dovoljno vremena za formiranje povjerenstva pred kojim će studenti odgovarati.

Ukoliko imate bilo kakovih problema oko prijave ispita to prijavite na tajnik@vhzk, a stavite u cc nsikirica@vhzk.hr. No to morate napraviti prije isteka roka za prijavu ispita. Budući se pojavilo nekoliko studenata koji su trvrdili da su prijavili ispit, a nisu bili na listama, molim da kod prijave ispita "snimite" stanje na webu iz kojeg je vidljivo da ste prijavili ispit (najbolje na mobitel), jer bez toga neće biti moguće niti prijaviti ispit nakon roka za prijavu, niti izaći na taj ispit.

 

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 13.08.2022.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&