Obrane završnih radova - Raspored

Poštovani diplomandi, kolegice i kolege,

obrane beskontaktnih (on-line) završnih radnji organizirat će se 29. studenog 2021.

Protokol obrana završnih beskontaktnih (on-line) obrana je sljedeći:

- Obrane će biti organizirane na platformi MS Teams.

- Mentor/ica obaviještava diplomanda i povjerenstvo, te provjereva da li otvoren link na videokonferencijskoj platformi MS Teams.

- Svaki sljedeći pristupnik (diplomand) čeka poruku u Chatu da se prijavi za svoju obranu. 

- Nakon završetka obrane (prezentacije) predsjednik povjerenstva obaviještava i poziva diplomanda da se privremeno isključi s linka, te o vremenu kada se može ponovno uključiti na videokonferencijsku platformu radi priopćenja ocjene.

- Predsjednik povjerenstva priopćava ocjenu obrane završne radnje.

Objavio: Robert Spudić
Datum objave: 22.11.2021.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&