Obrane završnih radova

Poštovani diplomandi, kolegice i kolege,

obrane završnih radova organizirat će se 20. rujna 2021. na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina. Ujedno se obaviještavaju diplomandi, mentori i članovi povjerenstva da prouče i pridržavaju se Odluke dekana o protokolu dolaska djelatnika i studenata Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u zgradu Veleučilišta i organizaciji rada, klasa: 602-04/20-01/03, ur.broj: 2140-20-024, od 19. svibnja 2020.

Protokol obrana završnih radova je sljedeći:

  1. 1.    Kontaktna obrana na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina:

- Obrane završnih radova će se organizirati u dvorani 18 C.

- Obrane će se odvijati poštivajući propisanu socijalnu distancu i razmak između diplomanda i članova povjerenstva, te između samih članova povjerenstva.

- Obrane će se obavljati uz otvorene prozore u dvorani, a dvorana će se prozračiti između dvije obrane završnih radova.

- Između dvije obrane završnih radova računalo, tipkovnica i miš će se dezifincirati, kao i fizički prostor (inventar) u dvorani.

Objavio: Robert Spudić
Datum objave: 08.09.2021.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&