Termini dekanskih ispitnih rokova

Matematika 1 –  07..05. 2021. u 17.00, Dvorana

Matematika 2 –  07..05. 2021. u 17.00, Dvorana

Fizika –  07..05. 2021. u 17.00, Dvorana

Mikroekonomija - 10.05. 2021 u 13.30., 20C

Gospodarska matematika –  10.05. 2021. u 16.00, Dvorana

Vjerojatnost i statistika –  10.05. 2021. u 16.00, Dvorana

 

Studenti koji su ostvarili uvjete za prijavu predmeta iste će moći prijaviti preko Studomatica.

Objavio: Robert Spudić
Datum objave: 04.05.2021.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&