Termini ispita Zimskog ispitnog roka ak. god. 2020./2021.

Poštovane kolegice i kolege,

u privitku su svi termini zimskih ispitnih rokova.

No, kao i obično, molim da koji puta provjerite da nema nekih izmjena.

Ispiti počinju 8. veljače 2021. godine. Pokušali smo da prvi ispitni rok bude posložen tako da imate po jedan ispit iz zimskog semestra dnevno. 

Sukladno odlukama Stručnog vijeća od 07. studenog 2007. godine ostavljeno je nositeljima kolegija da sami utvrde minimume prisutnosti potrebne za izlazak na ispit ili za izlazak na ispit uz pisanje seminarskog rada za svoj predmet (okvirni prijedlog je 80% za redovne, a 60% za izvanredne – no to ste već definirali na početku semestra). Sugerirali smo da student, ukoliko nije prisustvovao predavanjima dovoljan broj sati, ali je barem zadovoljio minimum minimuma (npr. 50% kod izvanrednih studenata), izradi seminarski rad, te time dobije određeni broj bodova koji ulaze u završnu ocjenu.

Profesori će do 6. veljače unijeti  "drugi potpis" kroz sustav svim studentima koji su stekli pravo izlaska na ispite (Matematiku i ranije). U sustavu je uvijek moguća pojava problema, a moguće je i da neki profesor ne unese korektno "drugi potpis". Zbog toga Vas molim da, ukoliko od 7. veljače 2021. na dalje ne možete prijaviti neki ispit, to odmah javite tajništvu.

SVI ISPITI će biti održani u prostorima Veleučilišta.

Na sastanku sa studentima koji je održan 28. siječnja 2021. na kojem je sudjelovalo preko 160 studenata sam detaljno objasnio razloge i način provedbe. Na sastanku dekana "državnih" javnih učilišta u VVIVS s djelatnicima MZO u petak, 29. siječnja 2021. nam je rečeno da pokušamo maksimalan broj ispita održati uživo zbog vjerodostojnosti istih, uz pridržavanje epidemioloških mjera.

U objavljenom rasporedu ispitnih rokova već su za neke kolegije predviđene podjele po grupama. Za druge kolegije će Vas nositelji kolegija upoznati s terminima i podjelama, ukoliko ih bude. Kako ne znamo koliko će se studenata (a često je to niti jedan) prijaviti za pismeni dio ispita, kod većine kolegija je termin pismenog i usmenog dijela isti, što znači da će studenti tada doći i, u ovisnosti o okolnostima, imati upis ocjene, odgovarati, ili .... Sve ovisi o broju prijavljenih studenata i profesoru.

Zbog epidemiološke situacije neće biti upisa ocjana u indekse na uobičajen način, jer bi indeksi išli od studenta do profesora i nazad, što bi, na neki način, značilo posredni kontakt svih sa svima. Zbog toga molim sve studente da predaju ovaj tjedan indekse u tajništvo gdje će isti biti dezinficirani i na ispitu predani profesoru da u njih upiše ocjene.

Djelatnici studentske službe će isprintati prijavnice i dati ih profesoru, zajedno s pripadajućim listama u koje se upisuju ocjene, te indeksima. Profesor će, nakon što student odgovara (ili prihvati ocjenu), unijeti podatke u prijavnicu i dati je studentu na potpis. Student će svojom olovkom potpisati prijavnicu i ostaviti je na rubu klupe. Nakon što svi studenti izađu iz učionice profesor će prikupiti prijavnice (bilo bi dobro da ima zaštitne rukavice ili da kasnije dezinficira ruke) i predati ih u tajništvo. Unijet će ocjene u listu i upisati ih u indeke te sve predati u tajništvo. U roku od 24 sata će podatke unijeti u Nastaweb da studenti mogu provjeriti da li je unešena ocjena. Time će biti osigurana javnost ispita, svi studenti će doći na ispit i vjerodostojnost će biti na vrlo visokoj razini.

Pri tome moram naglasiti da se ne radi o nepovjerenju u rad i korektnost nastavnika i studenata, već se ne želimo dovesti u situaciju da nas se stavlja "u isti koš" s nekim koji ispite provode vrlo netransparentno, za što već postoje slučajevi o kojima se govori na nekim visokim učilištima.

Studenti koji moraju napisati seminarski rad obično ne mogu na prvi rok, jer moraju napisati rad koji će profesor ocijeniti. Nakon toga će profesor obavijestiti našu tajnicu, a student će prilikom prijavljivanja ispita morati dostaviti kopiju rada koju ćemo spremiti u njegov dosje. Većina profesora će radove zadati e-mailom, ali će se pojaviti i potreba osobnog kontakta. Predložio bih profesorima da na dan ispita, kada ispit završi, bude jedan takav termin, a da eventualne ostale termine, način preuzimanja i predavanja radnji, kao i sve što smatraju potrebnim postave na web. 

Kod određenog broja kolegija većina studenata se oslobodila pismenog dijela ispita već kroz kolokvije i dolazi na usmeni dio ispita na upis ocjene ili odgovarati. Molim profesore da vode brigu o epidemiološkim mjerama i da u takvim slučajevima unaprijed podjele studente u grupe kako se ne bi miješali oni koji imaju samo usmeni dio ispita i upis ocjene s onima koji imaju i pismeni dio.

Molio bih profesore da, ukoliko trebate poseban dan za usmeni dio ispita, pokušaju  predložiti termin u skladu sa slobodnim terminima koje vide u rasporedu ispita.

Svi studenti koji su preko kolokvija ili na drugi način oslobođeni pismenog dijela ispita moraju prijaviti ispit s datumom pismenog dijela ispita, a dolaze samo na usmeni dio.

Prijelaznici kojima su neki ispiti priznati ne prijavljuju te ispite i ne dolaze na iste.

Kolegiji zimskog semestra će imati po dva ispitna roka, dok je za ispite ljetnog semestra predviđen jedan rok, no većina  ima dva.

Ispit možete prijaviti najkasnije dva dana prije ispita, a odjaviti jedan dan prije termina ispita. To znači da između dana prijave ispita i dana kad se ispit održava moraju biti minimalno dva dana. Npr. za ispit koji se piše u petak u 17.00 sati zadnji rok za prijavu je utorak do 23.59, a odjava u srijedu do 23.59.

Sukladno odluci Stručnog vijeća i Pravilniku o studiranju, studenti koji izlaze četvrti puta na isti ispit imaju komisijski ispit. Ne postoji mogućnost izaći na ispit 5 puta. Stoga je vrlo bitno odjaviti ispit, ukoliko nećete izaći na isti, jer će se nedolazak tretirati kao pad na ispitu.

Molim i sve studente koji plaćaju studij da podmire svoje financijske obveze. Znajući da je teška financijska situacija, odobrili smo studentima prijavu ispita čak i ako kasne s uplatom jedne rate, no ako više kasne biti će "u crvenom" i neće moći prijaviti ispit. Ukoliko postoji čvrsto opravdanje za veće kašnjenje možete se obratiti zamolbom u tajništvo.

Ukoliko imate bilo kakovih problema oko prijave ispita to prijavite na tajnik@vhzk, a stavite u cc robert.spudic@vhzk.hrnsikirica@vhzk.hr. No to morate napraviti prije isteka roka za prijavu ispita. Nakon isteka termina za prijavu ispita neće biti moguće prijaviti ispit niti izaći na ispit. Stoga dobro provjerite da li ste na vrijeme sve odradili.

 Sretno na ispitima ...

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 01.02.2021.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&