OBJAVLJEN ZNANSTVENI RAD UZ SUDJELOVANJE VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

Skupina autora Sagud M, Tudor L, Nedic Erjavec G, Nikolac Perkovic M, Uzun S, Mimica N, Madžarac Z, Zivkovic M, Kozumplik O, Konjevod M, Svob Strac D, Pivac N, sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Instituta Ruđer Bošković, Klinike za psihijatriju Vrapče i VHZK (voditeljica kolegija Metodologija pisanja  stručnog i znanstvenog rada, prof. dr. sc. Nela Pivac) je objavila znanstveni rad pod naslovom Genotypic and haplotypic association of catechol-O-methyltransferase rs4680 and rs4818 gene polymorphisms with particular clinical symptoms in schizophrenia.

U radu su prikazani rezultati o povezanosti genetipskih i haplotipskih varijanti obzirom na polimorfizme rs4680 i rs4618 COMT gena (gena koji kodira enzim katehol-o-metil transferazu) i određenih simptoma u shizofreniji. Naime, muški bolesnici sa shizofrenijom, nosioci G alela oba polimorfizma (COMT rs4818 i rs4680) imali su blaže izražene simptome apstraktnog mišljenja, te somatskih problema prema C ili A nosiocima, dok su muški nosioci GG haplotipa COMT rs4818–rs4680 imali  manje izražene simptome anksioznosti i depresije, dok je kod ženskih bolesnica sa shizofrenijom GG haplotip bio rjeđi  kod težih poremećaja odlučivanja. Podatci su uputili na povezanost genotipskih i haplotipskih COMT varijanti s kognitivnim i drugim kliničkim simptomima shizofrenije koji su povezani sa spolom.

Znanstveni rad je objavljen kao originalni znanstveni rad na poziv u međunarodnom znanstvenom časopisu Genes.

Rad je dostupan u otvorenom pristupu: https://www.mdpi.com/2073-4425/14/7/1358

Bibliografski zapis rada:

 

Sagud M, Tudor L, Nedic Erjavec G, Nikolac Perkovic M, Uzun S, Mimica N, Madžarac Z, Zivkovic M, Kozumplik O, Konjevod M, Svob Strac D, Pivac N (2023) Genotypic and haplotypic association of cate-chol-O-methyltransferase rs4680 and rs4818 gene polymorphisms with particular clinical symptoms in schizophrenia. Genes, 14, 1358.

Objavio: Ivica Zubić
Datum objave: 29.06.2023.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&