Dekan VHZK Nenad Sikirica predstavio znanstveni rad s VHZK na uglednom međunarodnom kongresu URSI GASS 2023 u Japanu

Dekan Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina Nenad Sikirica, v. pred. je predstavio znanstveni rad na prestižnom međunarodnom skupu Međunarodne unije za radio znanosti (Union Radio-Scientifique Internationale, URSI) XXXVth URSI General Assembly and Scientific Symposium URSI GASS 2023 u Sapporou, Japan.

 

Zasnovano na rezultatima istraživanja obavljenog u Laboratoriju za prostornu inteligenciju VHZK, skupina autora u sastavu: Nenad Sikirica, v. pred., dekan VHZK, prof. dr. sc. Babatunde Rabiu, direktor, UN African Regional Centre for Space Science, Technology, & Education, Ile-Ife, Nigerija, partnerske institucije VHZK, prof. dr. sc. Teodor B Iliev, Sveučilište u Ruseu, vanjski suradnik Laboratorija za prostornu inteligenciju VHZK te naslovni profesor dr. sc. Renato Filjar, zaposlenik Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (VHZK) i voditelj Laboratorija za prostornu inteligenciju VHZK je pripremila znanstveni rad pod naslovom A statistical analysis of GNSS-derived 2014 mid-latitude TEC climate at Matera, Italy.

 

U radu je pokazano kako je ukupni sadržaj elektrona (TEC) rezultat, a ne opisna varijabla, ionosferskih, geomagnetskih i uvjeta i procesa svemirskog vremena. Klimatska obilježja TEC-a na srednjim geografskim širinama tijekom godine razmotrena su u ovom radu u odnosu na geomagnetske poremećaje kako bi se pružila kvantitativna analiza dinamike TEC-a, pri čemu je istraživana njihova razmjerna učestalost pojavljivanja. Rezultati istraživanja trebaju pomoći u ublažavanju ionosferskih učinaka na tehnološke sustave, kao što je Globalni Navigacijski Satelitski Sustav (GNSS).

 

Znanstveni rad je recenziran u postupku međunarodne recenzije. 

 

Po završetku skupa URSI GASS 2023, predstavljeni rad će biti objavljen u Zborniku s kongresa te u međunarodnoj znanstvenoj bazi IEEE Xplore. Potpuni citat objavljenog rada te zapis u bazi CroRIS će biti objavljeni po primitku svih bibliografskih informacija.

 

Citat rukopisa:

 

Sikirica, N, Rabiu, B, Iliev, T B, Filjar, R. (2023). A statistical analysis of GNSS-derived 2014 mid-latitude TEC climate at Matera, Italy. Proc URSI GASS 2023 (5 pages). Sapporo, Japan. doi: TBA

Galerija

Objavio: Ivica Zubić
Datum objave: 21.08.2023.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&