OBJAVLJENA 4 NOVA ZNANSTVENA RADA UZ SUDJELOVANJE VANJSKOG SURADNIKA VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

Skupina autora Konjevod M, Sreter KB, Popović-Grle S, Lampalo M, Tudor L, Jukic I, Nedic Erjavec G, Bingulac-Popovic J, Safic Stanic H, Nikolac Perkovic M, Markeljevic J, Samaržija M, Pivac N, Svob Strac D sa Instituta Ruđer Bošković, Kliničke bolnice Jordanovac, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Hrvatskog instituta za transfuzijsku medicinu, Medicinskog fakulteta u Zagrebu i VHZK (voditeljica kolegija Metodologija pisanja  stručnog i znanstvenog rada, prof. dr. sc. Nela Pivac) je objavila znanstveni rad pod naslovom Platelet serotonin (5-HT) concentration, platelet monoamine oxidase B (MAO-B) activity and HTR2A, HTR2C, and MAOB gene polymorphisms in asthma.

U radu je pokazano da ispitanici s astmom imaju značajno sniženu koncentraciju serotonina (5-HT) i značajno povišenu aktivnost monoamino oksidaze (MAO-B) u trombocitima prema kontrolnim ispitanicima, te da su kod težih oblika astme C nosioci obzirom na HTR2C rs518147 polimorfizam rjeđe prisutni prema nosiocima G alela. Također je utvrđeno da kod zdravih ispitanika, nosioci TT  genotipa obzirom na MAOB rs1799836 polimorfizam imaju značajno nižu aktivnost MAO-B prema C nosiocima. Ti nalazi upućuju na ulogu serotoninskog sustava u astmi.

Znanstveni rad je objavljen kao originalni znanstveni rad u međunarodnom znanstvenom časopisu Biomolecules.

Rad je dostupan u otvorenom pristupu putem poveznice: https://www.mdpi.com/2218-273X/13/5/800

Bibliografski zapis rada:

Konjevod M, Sreter KB, Popović-Grle S, Lampalo M, Tudor L, Jukic I, Nedic Erjavec G, Bingulac-Popovic J, Safic Stanic H, Nikolac Perkovic M, Markeljevic J, Samaržija M, Pivac N, Svob Strac D (2023) Platelet serotonin (5-HT) concentration, platelet monoamine oxidase B (MAO-B) activity and HTR2A, HTR2C, and MAOB gene polymorphisms in asthma. Biomolecules 13(5), 800; https://doi.org/10.3390/biom13050800.

 


 

Skupina autora Nikolac Perkovic M, Gredicak M, Sagud M, Nedic Erjavec G, Uzun S, Pivac N sa Instituta Ruđer Bošković, Opće bolnice Zabok, Kliničkog bolničkog centra Zagreb,  Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Klinike za psihijatriju Vrapče i VHZK (voditeljica kolegija Metodologija pisanja  stručnog i znanstvenog rada, prof. dr. sc. Nela Pivac) je objavila znanstveni rad pod naslovom The association of brain-derived neurotrophic factor with the diagnosis and treatment response in depression.

U radu su pregledno prikazani najnoviji podatci o ulozi moždanog neurotrofnog čimbenika (BDNF-a), njegove koncentracije u krvi, te povezanost genskih varijanti obzirom na BDNF Val66Met polimorfizam u razvoju depresije i u odgovoru na antidepresivnu terapiju. Podatci upućuju da su periferne koncentracije BDNF-a snižene u depresiji prije početka antidepresivne terapije te se mogu koristiti kao biomarkeri terapijskog odgovora, te da bi nove terapijske strategije trebale ciljati prema povećanju razine BDNF-a. 

Znanstveni rad je objavljen kao pregledni znanstveni rad na poziv u međunarodnom znanstvenom časopisu Expert Review of Molecular Diagnostics.

Rad nije dostupan u otvorenom pristupu. 

Bibliografski zapis rada:

Nikolac Perkovic M, Gredicak M, Sagud M, Nedic Erjavec G, Uzun S, Pivac N (2023) The association of brain-derived neurotrophic factor with the diagnosis and treatment response in depression. Exp Rev Mol Diagn 23(4):283-296; https://doi: 10.1080/14737159.2023.2200937

 


 

Skupina autora Nikolac Perkovic M, Borovecki F, Filipcic I, Vuic B, Milos T, Nedic Erjavec G, Konjevod M, Tudor L, Mimica N, Uzun S, Kozumplik O, Svob Strac D, Pivac N sa Instituta Ruđer Bošković, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Klinike za psihijatriju Sv. Ivan, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Klinike za psihijatriju Vrapče i VHZK (voditeljica kolegija Metodologija pisanja  stručnog i znanstvenog rada, prof. dr. sc. Nela Pivac) je objavila znanstveni rad pod naslovom Relationship between brain-derived neurotrophic factor and cognitive decline in patients with mild cognitive impairment and dementia.

U radu su prikazani rezultati o koncentraciji moždanog neurotrofnog čimbenika (BDNF-a) u ispitanika s Alzheimerovom bolesti i blagim kognitivnim poremećajem, pri čemu su ispitanici s blagim kognitivnim poremećajem imali sniženu koncentraciju BDNF-a u plazmi prema bolesnicima s Alzheimerovom bolesti. Pronađena je negativna korelacija između kognitivnih smetnji i  koncentracije BDNF-a, što vjerojatno upućuje na kompenzatorne mehanizme kojima organizam pokušava umanjiti negativne učinke neurodegeneracije.

Znanstveni rad je objavljen kao originalni znanstveni rad na poziv u međunarodnom znanstvenom časopisu Biomedicines.

Rad je dostupan u otvorenom pristupu: https://www.mdpi.com/2218-273X/13/3/570. 

Bibliografski zapis rada:

Nikolac Perkovic M, Borovecki F, Filipcic I, Vuic B, Milos T, Nedic Erjavec G, Konjevod M, Tudor L, Mimica N, Uzun S, Kozumplik O, Svob Strac D, Pivac N (2023) Relationship between brain-derived neurotrophic factor and cognitive decline in patients with mild cognitive impairment and dementia. Biomolecules 13: 570; https://doi.org/10.3390/biom13030570

 


 

Skupina autora Tudor L, Nedic Erjavec G, Nikolac Perkovic M, Konjevod M, Uzun S, Kozumplik O, Mimica N, Lauc G, Svob Strac D, Pivac N sa Instituta Ruđer Bošković, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Klinike za psihijatriju Vrapče, firme Genos i VHZK (voditeljica kolegija Metodologija pisanja  stručnog i znanstvenog rada, prof. dr. sc. Nela Pivac) je objavila znanstveni rad pod naslovom The association of the polymorphisms in the FUT8-related locus with the plasma glycosylation in post-traumatic stress disorder.

U radu su prikazani rezultati o povezanosti N-glikana u plazmi s genskim varijantama fukoziltransferaze 8 (FUT8)gena, i to rs6573604, rs11621121, rs10483776, i rs4073416 polimorfizama u ispitanika s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP-om). Pronađena je češća prisutnost nosioci T alela obzirom na rs6573604 kod ispitanika s PTSP-om nego u kontrolnih ispitanika, te genotipska i haplotipska povezanost tih polimorfizama s N-glikanima u ispitivanim skupinama. Ti rezultati upućuju na moguću regulacijsku ulogu FUT8-polimorfizama u glikozilaciji koja je poremećena u PTSP-u.

Znanstveni rad je objavljen kao originalni znanstveni rad na poziv u međunarodnom znanstvenom časopisu International Journal of Molecular Sciences

Rad je dostupan u otvorenom pristupu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36982780/

Bibliografski zapis rada:

 

Tudor L, Nedic Erjavec G, Nikolac Perkovic M, Konjevod M, Uzun S, Kozumplik O, Mimica N, Lauc G, Svob Strac D, Pivac N (2023) The association of the polymorphisms in the FUT8-related locus with the plasma glycosylation in post-traumatic stress disorder. Int J Mol Sci 24: 5706; https://doi: 10.3390/ijms24065706.

Objavio: Ivica Zubić
Datum objave: 12.05.2023.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&