ODRŽAN DAN OTVORENIH VRATA VELEUČILIŠTA

Nenad Sikirica, mag. ing. el., viši predavač, dekan Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, rekao je kako su otvaranjem svojih vrata obilježili početak brojnih aktivnosti u ovoj akademskoj godini: “Planiramo u prosincu imati Dan veleučilišta na kojem ćemo predstaviti i naše ostale projekt i sve što radimo. Mi smo sa standardom našeg studiranja sve bolji, prvenstveno u područjima vezanim uz nove tehnologije i nove načine podučavanja, a to se vidi i iz toga što je svake godine sve veći upis – rekao je Sikirica te dodao da je dokaz kvalitete rada i Sporazum s Pomorskim fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji su neki studenti već i iskoristili.

Za one koji ne znaju, dekan Sikirica je pojasnio: “Nakon tri završene godine na našem Veleučilištu, na smjeru logistike, studenti mogu prijeći na sveučilišni studij u Rijeku, uz polaganje svega tri ispita na početku godine, bez razlikovne godine. U ovom trenutku mi smo jedino takvo veleučilište u Hrvatskoj koje je zadovoljilo visoke kriterije Pomorskog fakulteta u Rijeci i mislimo da je to malo prošlo ispod radara, ali je dokaz da imamo kvalitetne nastavnike i kvalitetne programe, ali i da najbolji studenti bez problema mogu pohađati i diplomske studije – rekao je dekan.

Prodekan za nastavu mr.sc. Robert Spudić naznačio je kako Veleučilište otkad je postalo javno, u srpnju 2019. godine, kontinuirano raste, a studenti mogu birati između tri smjera: toinformatike, operativnog menadžmenta i studij prometne logistike: “Ove godine upisali smo preko 100 studenata i trenutno imamo oko 320 upisanih studenata zajedno s apsolventima. Možemo se pohvaliti da smo ove godine jedni od boljih veleučilišta sa upisima na razini RH – izjavio je prodekan Spudić.

Prodekan za međunarodnu suradnju i znanost prof. dr.sc. Renato Filjar,  smatra da su pravi mali kolektiv koji bilježi izniman rast i rezultate, osim u županiji, sve su poznatiji i u Hrvatsko, pa i u svijetu: “Pokušavamo i uspijevamo u tome da naš nastavni proces postavimo na jedne nove temelje u skladu s tržišnim načelnima i krenuli smo tako da znanstveno-istraživački i stručni rad postavimo kao temelj za našu nastavnu aktivnost. Radimo velik broj internih i vanjskih projekata. U prošloj akademskoj godini otvorili smo dva ciljana laboratorija, laboratorij za internet stvari i tehnologiju 5.0. i za prostornu inteligenciju kako bi odgovorili na zahtjeve tržišta i omogućili našim studentima da budu u toku, spremni i zanimljivi tržištu rada koje se danas razvija u područjima rada našeg Veleučilišta – napomenuo je prodekan Filjar te istaknuo da su dobro umreženi s nacionalnim i međunarodnim partnerima.

“Veleučilište je vanjski partner organizacije UN-a, odnosno njenog međunarodnog odbora za satelitsku navigaciju, aktivno sudjelujemo u radu Europske agencije za svemirske programe, član smo Kraljevskog instituta za navigaciju iz Londona što koristimo kao jedinstvenu priliku da i studente možemo nagraditi članstvom u tom uglednoj stručnoj organizaciji. Surađujemo s brojnim čimbenicima u gospodarstvu poput Poduzetničkog inkubatora i brojnih kompanija na našem području i šire” – dodao je prodekan Filjar te naglasio razliku između sveučilišnih i specijalističkih studija: “Specijalistički studiji su vezani za određenu struku i osposobljavaju studente za specijalistički stručni rad. Sveučilišni studij uz to ima još jednu komponentu znanstveno-istraživačkog djelovanja i studenti koji završe diplomski sveučilišni studij mogu razmišljati o nastavku svoje akademske karijere – upisivati doktorske studije, razmišljati o odlasku na rad na sveučilište paralelno sa svojim radom u industriji što omogućuju studentima širu podlogu i perspektivu u razvoju njihovih karijera,” – zaključio je prodekan Filjar iz razloga što je to velika prednost za sve studente koji su upisali u Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina.

Objavio: Ivica Zubić
Datum objave: 25.10.2022.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&