Popis predmeta

Ima ukupno 38 predmeta na studiju (obveznih i izbornih). Student mora položiti ukupno 32 ispita, stručnu praksu i završni rad.
Svaki predmet u studiju nosi odgovarajući broj ECTS bodova. Broj ECTS bodova određen je prema broju školskih sati koje student treba uložiti da bi savladao materiju toga predmeta što uključuje aktivnu nastavu kao i rad doma. Prema preporuci Ministarstva znanosti obrazovanja i športa jedan ECTS bod vrijedi 28 sati rada studenta.
Prosječno tjedno opterećenje studenta aktivnom nastavom je 22 do 23 školskih sati.
Broj ECTS bodova koje bi student trebao skupiti po semestru je 30.

Popis predmeta na studiju informatike

 1. Tjelesna i zdravstvena kultura
 2. Engleski jezik I
 3. Matematika I
 4. Fizika
 5. Primjena računala
 6. Ekonomika i organizacija poduzeća
 7. Uvod u uredsko poslovanje
 8. Engleski jezik II
 9. Matematika II
 10. Osnove elektronike
 11. Osnove programiranja
 12. Uvod u elektroničko poslovanje
 13. Oblikovanje Web sadržaja
 14. Engleski jezik III
 15. Vjerojatnost i statistika
 16. Digitalni elektronički sklopovi
 17. Programiranje
 18. Napredno elektroničko poslovanje
 19. Multimedija
 20. Engleski jezik IV
 21. Komunikacijski sustavi i mreže
 22. Objektno orijentirano programiranje I
 23. Baze podataka I
 24. Računalne mreže
 25. Operacijski sustavi
 26. Baze podataka II
 27. Instalacija i administracija poslužitelja
 28. Objektno orijentirano programiranje II
 29. Sigurnost i zaštita informacijskih sustava
 30. Menedžment
 31. Informacijska tehnika
 32. Mobilne komunikacije
 33. Njemački jezik I
 34. Vještine komuniciranja
 35. XML programiranje
 36. Njemački jezik II
 37. Projektiranje računalnih mreža
 38. Interaktivno programiranje na Web-u
 39. Stručna praksa

Ostvarivanjem pedagoških aktivnosti, odnosno nastavnih obveza nakon obranjenoga završnoga rada (tj. diplomskoga rada) studenti dobivaju 180 ECTS bodova i stručni naziv:

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka informacijske tehnologije
[bacc. ing. techn. inf.]

Linkovi

&