Nastavnici

Abecedni popis nastavnika

prof. dr. sc.

Sead Alić

prof. dr. sc.

Berislav Andrijević

prof. dr. sc.

Darko Babić

mr.sc.

Gordan Badurina

 

Goran Belamarić, dipl.ing.el.,pred.

 

Zdenko Bolfek, dipl.oec., pred.

mr.sc.

Miroslav Borković, pred.

 

Ivan Borković, mag.ing., asistent

 

Davor Cafuta, dipl.ing.rač., pred.

 

Radovan Cesarec, prof., pred.

prof. dr. sc.

Slavica Ćosović-Bajić

dr.sc.

Ante Dedić

mr.sc.

Željko Dobranović, viši pred.

 

Ivica Dodig, dipl.ing.rač., pred.

 

Gordana Družinec, prof., asistent

prof.dr.sc

                                                                   Renato Filjar

mr.sc.

Miroslav Flego, viši pred.

 

Monika Habjanec, prof., asistent

prof. dr. sc.

Mira Hercigonja Szekeres

 

Miljenko Hmelina, dipl. oec., asistent

prof. dr. sc.

Antun Glasnović

mr.sc.

Sandra Huzak, asistent 

 

Ljiljana Inkret, univ.spec.oec., pred.

prof. dr. sc.

Ćedomir Ivaković

doc.dr.sc.

Božidar Ivanković

mr.sc.

Petar Jandrić, pred.

mr.sc.

Tomislav Jarmić, pred.

 

Nikola Jelinčić, dipl.iur.,pred.

prof. dr. sc.

Franjo Jović

 

Jurica Kaponja, mag.educ.phys.et.inf 

 

Vedran Kasap, dipl. ing

prof. dr. sc.

Slobodan Kaštela

prof. dr. sc.

Elizabeta Kovač Striko

 

Željko Kovačević, struc.spec.ing.techn.inf.

doc.dr.sc.

Vladimir Leskovar

 

Aleksandra Lovrenčić, prof., asistent

doc.dr.sc.

Grgo Luburić

 

Martina Ljubić Hinić, dipl.ing., pred.

mr.sc.

Dubravko Mačečević, viši pred.

mr.sc.

Tomislava Majić, pred.

mr.sc.

Goran Malčić, pred.

doc.dr.sc.

Sadko Mandžuka

prof. dr. sc.

Tomislav Josip Mlinarić

prof. dr. sc.

Husein Pašagić

doc.dr.sc.

Jasmina Pašagić Škrinjar

prof. dr. sc.

Senka Pašagić

 

Željko Pavić, dipl.inf., pred.

 

Antonija Perković, dipl. ing., asistent

 

Jasminka Pernjek, prof., asistent

prof. dr. sc.

Silvestar Perše

prof. dr. sc.

Mario Plenković

 

Irena Popović, prof., asistent

prof. dr. sc.

Antun Presečki

 

Matija Presečki, mag.ing.traff., asistent

 

Mladen Ptičar, dipl.ing.el., asistent

 

Angelina  Puović, prof., viši pred.

mr.sc.

Marko Radonić, prof

mr.sc.

Velimir Rajković, prof.vis.škole

doc.dr.sc.

Kristijan Rogić

mr.sc.

Hrvoje Rončević, dipl. ing. rač., pred.

 

Ivica Rozijan, prof.

 

Stjepan Ružak, dipl. ing., asistent

prof. dr. sc.

Nikola Sarapa

 

Nenad Sikirica, mag.ing.el., pred

prof. dr.sc.

Miroslav Slamić

dr.sc.

Mirko Smoljić, viši pred.

mr.sc.

Robert Spudić, pred.

dr.sc.

Biljana Stojaković, prof.vis.škole

 

Željko Stojanović, dipl.ing.el., pred.

 

Stjepan Šalković, univ.spec., pred.

prof.dr.sc.

Mario Šafran

mr.sc.

Željko Širanović, pred.

mr.sc.

Valerija Škorić, pred.

dr.sc.

Saša Šolman, pred

prof. dr. sc.

Gordana Štefančić

dr.sc.

Đoko Tepša, viši pred.

prof.dr.sc.

Predrag Valožić

 

Mario Vukelić, dipl.iur.,pred.

 

Ivica Zubić, mag.ing.traff., pred.

prof.dr.sc.

Jana Žiljak

prof. dr. sc.

Vilko Žiljak

 

Linkovi

&