Poteškoće sa Moodle sustavom

Poštovane kolegice i kolege, budući je bio jako otežan rad na Moodle, morali smo mijenjati server, a...

24.03.2020.

Nastava na daljinu - Obavijest

Poštovane studentice, studenti, kolegice i kolege, jučer je bio prvi dan nastave na daljinu. U prvom...

17.03.2020.
    

Linkovi

&