Organizacija nastave

Poštovane kolegice i kolege,

sukladno Preporukama za organizaciju nastave na veleučilištima i visokim školama u ak. god. 2020./2021. od 1. listopada 2020., Povjerenstva Vijeća veleučilišta i visokih škola usklađenim i usuglašenim s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 31. kolovoza 2020., Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina se odlučilo za Model A - izvođenje klasične kontaktne nastave, kao najboljeg i optimalnog oblika za sve programe koji su akreditirani kao takvi studijski programi. Ona podrazumijeva kontakt nastavu na visokom učilištu ili u terenskoj nastavi u opsegu od najmanje 80 - 100% kontaktne nastave u odnosu na propisanu satnicu studijskih programa.

Takav oblik nastave izvodio se prva dva tjedna u prostorima Veleučilišta uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

 Zbog pogoršane epidemiološke situacije, kao i činjenice da raste broj oboljelih studenata i studenata u samoizolaciji, Veleučilište od idućeg tjedna, do daljnjeg, prelazi na Model B – hibridni oblik nastave (mješovita nastava) U hibridnom obliku nastave izvodi se kontaktna nastava u kombinaciji s nastavom na daljinu. Udio kontaktne nastave na razini studijskog programa čini najmanje 50% od ukupne nastave, što u pravilu podrazumijeva da se praktični dio nastave, vježbe, radionice i terenska nastava održavaju na klasični način, a teorijski dio - koji se izvodi na predavanjima, održava se online. U ovom hibridnom modelu, može se odmjereno uskladiti dinamika izvedbe nastave sukladno pojedinim sadržajima koji su opisani u silabusima i definiranim ishodima učenja. Na nekim teorijskim kolegijima nastava može biti izvođena pretežito na daljinu, dok na praktičnim kolegijima oblik nastave može biti pretežito ili isključivo na klasični način. U ovom modelu kolokviji i ispiti održavat će se u pravilu na klasični način, uz iznimke mogućih usmenih online ispita ili pismenih online ispita s upaljenim kamerama (ili primjenu neke druge adekvatne tehnike) uz sofisticiran način nadziranja ispita na daljinu.

Takav oblik organizacije ima mnoštvo izazova kod izrade rasporeda predavanja jer nije moguće da studenti isti dan imaju jedan kolegij kontaktno, a drugi beskontaktno. Stoga smo morali prilagoditi i prvobitni raspored nastave, a i neki kolegiji su preseljeni na subotu, što ne bi trebalo stvoriti veće probleme, budući su ti kolegiji predviđeni za online izvođenje.

U slučaju problema oko prijave kontaktirajte kolegu Dinu Šalkovića na e-mail sistemac@vhzk.hr.

Pri tome nije moguće svaki tjedan imati isti raspored, budući će vježbe biti održavane u prostorima Veleučilišta, a kod većine kolegija studenti će biti podijeljeni u dvije grupe.

Molim sve studente i nastavnike da prate raspored nastave i obavijesti na web stranici Veleučilišta.

Zamijetio sam i da se gotovo 30% studenata nikako ili vrlo rijetko prijavljuje na Studomatic. Molio bih da se češće prijavljujete jer se tamo mogu vidjeti obavijesti koje nastavnici objavljuju u vezi organizacije i izvedbe nastave.

Molim i sve studente da još jednom provjere da li mogu pristupiti na Merlin i na MS Teams, jer bez toga neće moći pratiti nastavu na daljinu.

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 16.10.2020.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&