Početak akademske godine

Poštovane kolegice i kolege,

nastava za sve studente će započeti, kao što je i najavljeno, u ponedjeljak 30. rujna 2019. zajedničkim satom u 16.15 sati u amfiteatru (u prizemlju škole).

Tom prilikom ćete dobiti sve obavijesti vezane uz nastavu i rad Veleučilišta.

Stoga molim sve studente i nastavnike koji su u mogućnosti da dođu na taj sastanak.

Poslije sastanka studenti druge i treće godine će ići na nastavu, a sa studentima prve godine ćemo još neke detalje razraditi, pa će i oni na nastavu.

Kako većina fakulteta i veleučilišta još radi i usklađuje svoje rasporede, niti nama nije lako sve uskladiti, no tijekom prva dva tjedna će se ustabiliti. Jesenski ispitni rok je završio tek jučer i studenti koji završavaju drugu godinu će slijedeća 3 dana birati izborne kolegije (jer birati mogu samo oni koji imaju uvjet za upis na treću godinu). Naravno da i taj izbor bitno utječe na kreiranje rasporeda. Nažalost, svake godine je tako, no brzo se sve ustali.

Molim sve studente prve i druge godine studija u akademskoj godini 2018./2019. koji su stekli uvjete za upis na drugu, odnosno treću godinu da izvrše upis na višu godinu. To su svi studenti koji su položili sve ispite, ili su sakupili 55 bodova u ovoj akademskoj godini.Time će, automatski, biti na svim potpisnim listama. Prvih dan-dva, dok se i to ne ustabili, možete se dopisati na liste.

Svim studentima kojima su ostalo vi[e od 5 ECTS bodova nepolo\enih ispita, a misle da bi na dekanskom roku koji ce biti krozdesetak dana, mogli steći uvjete za upis na višu godinu, savjetujemo da dolaze na predavanja više godine i da se dopišu na dno potpisne liste, kako bi, u slučaju da polože ispite, mogli nesmetano dalje pohađati nastavu.

Molio bih sve studente koji nemaju uvjet za upis na višu godinu, a misle da bi polaganjem ispita na dekanskom roku to mogli steći da do petka, 27. rujna 2019. pošalju zamolbu na tajnik@vhzk s popisom kolegija koje bi polagali. Svaki student može prijaviti dva ispita, no u zamolbi mogu navesti i tri, jer će ispiti biti organizirani samo za one kolegije gdje će biti više prijavljenih studenata. Analizu ćemo napraviti do kraja idućeg tjedna i  objaviti datume dekanskog roka za one kolegije gdje ima više studenata koji nisu položili ispite. Ispiti će biti u drugom i trećem tjednu nastave do kada će biti rok za upis na više godine studija za studente koji u dekanskom roku steknu uvjete za upis. Stoga molim sve studente koji su tražili informacije o mogućnosti zamolbi za upis iako nemaju sve uvjete da pričekaju dok ne završe dekanski rokovi i tek tada predaju zamolbe.

Svi studenti koji su završili ili završavaju diplomske radove mogu prijaviti obranu istih. Podsjećam da kad dobijete suglasnost (odobrenje) mentora da je rad završen morate rad predati u tiskanom obliku i to jedan tvrdo ukoričen, te tri u spiralnom uvezu. Uz to predajte rad u digitalnom obliku na CD-u. Nakon toga rad pošaljite u digitalnom obliku i na nsikirica@vhzk.hr. Ukoliko ste položili sve ispite i odradili sve vezano uz praktičnu nastavu te podmirili sve financijske obveze za vas će biti organizirana obrana rada. Za sve studente koji gore navedeno naprave do 10. listopada 2019. biti će organizirane obrane krajem listopada.

Molim i sve studente koji su bili ove akademske godine na prvoj i drugoj godini da do 6. listopada 2019. predaju u tajništvo indekse kako bi tajnica mogla u njih unijeti potrebne podatke.

Raspored nastave ce biti objavljen do kraja tjedna, no, buduci imate nastavu svaki dan popodne, nije Vam presudno da raspored znadete puno ranije.

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 25.09.2019.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&