USPJEŠNO OBAVLJENA SAMOANALIZA VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina tijekom cijele 2017. godine aktivno je sudjelovalo u velikom europskom projektu vezanom uz unapređenje sustava kvalitete na visokim učilištima.

Veleučilište je bila jedna od četiri institucija iz Republike Hrvatske koja je sudjelovala na projektu EURASHE-a (European Association of Institutions in Higher Education) tzv. BuildPHE (Build Proffesional Higher Education). 

Većina aktivnosti u projektu BuildPHE održavala se upravo u samom sjedištu EURASHE-a, galeriji Ravenstein, u Bruxellesu, Belgiji u razdoblju od 06. do 10. veljače 2017. godine.

 ( www.eurashe.eu/contacts).

Temeljni cilj projekta bio je poticati promjene u institucionalnim politikama i primjeni, iskorištavanjem snage procesa osiguranja kvalitete kako bi se identificirali problemi i donijela rješenja. Dizajn tih rješenja oslanja se na prikupljanje i analizu načina učenja iz iskustava drugih institucija u rješavanju sličnih problema.

Stoga, vrijednost tjedna obuke BuildPHE je bila pružanje odgovarajućeg foruma za detaljno razmatranje primjene i davanju mogućnosti donositeljima odluka iz institucija koje sudjeluju u učenju da nauče iskustva i prakse drugih.

Ovo je bila prilika kako bi se prikupile aktivnosti samo vrednovanja i aktivnosti prikupljanja najbolje prakse koje se provode u projektu, kako bi ih primijenili u prilagođene intervencije u svakoj od institucija koje su sudjelovale.

Sveukupno u projektu i tjednu obuke sudionici su:

  • Razmjenjivali  institucionalna iskustva: svaki sudionik je podijelio svoj vlastiti institucionalni kontekst i ukupnu strategiju za suradnjom u svijetu rada, koristeći svoju samo procjenu kao osnovu za njihovo predstavljanje.
  • Upoznati sa prikupljanjem iskustava: svaki je sudionik prikupljao iskustva drugih sudionika te analizirao mogućnost i primjenjivost te prakse u vlastitom institucionalnom kontekstu.
  • Prezentirali svoja iskustva te raspravljali o izazovima u njihovoj provedbi i procesu. Nakon rasprava i prikupljanja informacija, sudionici su kolektivno analizirali svoj vlastiti institucionalni kontekst s posebnim ciljem identificiranja područja za unaprjeđenje ili stvaranje nove suradnje sa svijetom rada.
  • Planirali unaprjeđenje institucionalne politike: nakon identificiranja područja za poboljšanje, sudionici su zajedno radili na prethodno navedenim akcijskim planovima, na temelju primjera najboljih iskustava kako bi se unaprijedila njihova aktivnost u tim područjima.
  • Identificirali najučinkovitije pristupe: sudionici su pridonijeli identificiranju najdjelotvornijih pristupa poboljšanja u cjelini kako bi pridonijeli stvaranju cjelokupnog modela modalnih politika predviđenih daljnjim projektom.

 

U treningu su sudjelovale  24 osobe uključene u projekt BuildPhe.

Sudjelovali su nacionalni koordinatori, po jedan predstavnik svake pilot institucije, jedan predstavnik KIC-Malta, te dva predstavnika EURASHE-a. 

#

Osoba:

E-mail:

Organizacija

 

Zemlja:

1.

Marek Frankowicz

marek.frankowicz@gmail.com

State Higher Vocational School in Tarnow (University of Applied Sciences) (PWSZ-TAR)

Poljska

2.

Dominika Iskra-Swiercz

d.iskra@pwsz.elbag.pl

 

State University of Applied Science in Elblag

Poljska

3.

Katarzyna Pokorna- Ignatowicz

Katarzyna.pokorna@gmail.com

 

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Poljska

4.

Anna Stefanowicz- Kocol

anna.kocol@gmail.com

State Higher Vocational School in Tarnow (University of Applied Sciences) (PWSZ-TAR)

Poljska

5.

Iva Voldánová

iva.voldanova@ssvs.cz

Czech Association of Schools of Professional Higher Education (CASPHE)

Češka

6.

Lenka Divoká

lenka.gaaman@gmail.com

CARITAS- College of Social Work Olomouc

Češka

7.

Milena Koláŕová

phonemilena@gmail.com

Czech Association of Schools of Professional Higher Education (CASPHE)

Češka 

8.

Jaroslav Pekara

pekara@vszdrav.cz

Medical College in Prague (VSZ P5)

Češka 

9.

Josef Vrchota

vrchota@mail.vstecb.cz

Institute of Technology and Business in Česke Budejovice (VŠTE v ČB) 

Češka

10.

Anne Kraav

anne@tktk.ee

TTK University of Applied Sciences

Estonija

11.

Tiina Karu

tiina.karu@sisekaitse.ee

Estonian Academy of Security Sciences

Estonija

12.

Lauri Peetrimägi

peetrimagi@tktk.ee

TTK University of Applied Sciences

Estonija

13.

Jaana Sepp

jaana.sepp@ttk.ee

Tallinn Health Care College

Estonija

14.

Alicia- Leonor Sauli- Miklavčič

alicia.miklavcic@guest.arnes.si

Association of Slovene Higher Vocational Colleges (Association HVC)

Slovenija

15.

Tanja Angleitner Sagadin

tanja.angleitner@almamater.si

Alma Mater Europaea- ECM

Slovenija

16.

Peter Mihelčič

peter.mihelcic@vgs-bled.si

 

Higher Vocational College for Hospitality and Tourism Bled

Slovenija

17.

Anita Urnaut Goltnik

anita.urnaut@sc-sg.si

 

 

 

Higher Vocational College Slovenj Gradec

Slovenija

18.

Žarko Nožica

znozica@tvz.hr

Croatian Council of Universities and University

Colleges of Applied Sciences (VVIVŠ)

Hrvatska

19.

Zrinka Blažević- Bognar

 zrinka.blazevic@vsmti.hr

University College for Management in Turism and Informatics

Hrvatska

20.

Alen Jerkunica

alen.jerkunica@aspira.hr

University College of Management and Design Aspira

Hrvatska

21.

Rija Bračević

rija.bracevic@vhzk.hr

University of applied sciences Hrvatsko zagorje Krapina

Hrvatska

22.

Anthony F. Camilleri

anthony@kic-malta.com

Knowledge Innovation Centre (KIC) Malta

Malta

23.

Michal Karpišek

michal.karpisek@eurashe.eu

EURASHE

Belgija

24.

Alexandre Wipf

alexandre.wipf@eurashe.eu

EURASHE

Belgija

 

VAŽNOST KRITERIJA U SAMOANALIZI:

 Važan dio projekta jest dakako bilo temeljito napraviti samoanalizu na temelju EURASHE dokumenata. Svaki je kriterij bio temeljito obrađen u paralelnim skupinama.

Svaka se paralelna grupa bavila jednom ukupnom kategorijom, kao i profilom osoblja. U svakoj je grupi sudjelovalo oko sedam ili osam sudionika, te jedan institucionalni nacionalni koordinator po zemlji zajedno sa dva ili tri europska partnera projekta koji su olakšavali raspravu i prikupljali informacije na strukturirani način.

U svakoj od grupa, sudionicima su bile pružene prilike da izlože svoje identificirane primjere dobre prakse u svojim pilotima, te razmisle o mogućim područjima za poboljšanje.

U grupama se adresiralo kojom metodologijom se sudionici koriste na svojoj instituciji te što bi željeli pohvaliti ili promijeniti u istoj. Svaki kriterij je bio dobro razmotren, a krajnji cilj bio je postaviti ključno pitanje gdje bi odgovor bio dovoljan za procjenu kriterija.

 

Podjela kriterija i voditelja grupe:

 

Grupe

Kriteriji

Sudionici (voditelji)

 

1. Politika i strategija 

Politika i strategija integracije; ciljevi i ishodi, regionalna integracija te programski tim.

Pet institucionalnih koordinatora, Michal Karpišek kao voditelj, zajedno sa Žarkom Nožicom i Milenom Kolarovom kao partnerima projekta.

  1. 1.       Poučavanje i učenje

Metode razvijanja curriculuma, ishodi učenja, sadržaj učenja, metodologija učenja, okolina učenja, programski tim.

Pet institucionalnih koordinatora,

Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič kao voditeljica, te Ivom Voldanovom kao partnericom projekta.

  1. 2.       Istraživanje, razvoj i inovacije (RDI)

RDI red, RDI proces provođenja, RDI izlazi i ishodi, te programski tim.

Pet institucionalnih koordinatora, Alexandre Wipf kao voditelj, Marek Frankowicz te Anne Kraav kao partneri projekta.

 

*Kriterije za samoanalizu ustanova moguće je pronaći na stranicama EURASHE-a te u  prilogu gdje se može preuzeti i kao voditelji kvalitete ispuniti kroz svih 10 kriterija i podkriterija.

Veliku pomoć kroz samoanalizu pružali su  institucionalni koordinatori čiji kontakti su navedeni u tablici sudionika.

 *Ispunjena verzija samoanalize pohranjena je na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina. 

Objavio: Ivica Zubić
Datum objave: 18.01.2018.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&