Širenje pristupa EU pri pružanju osiguranja kvalitete visokog obrazovanja zemljama partnerima primjenom osiguranja kvalitete

Naziv projekta: „Širenje pristupa Europske unije pri pružanju osiguranja kvalitete visokog obrazovanja zemljama partnerima primjenom osiguranja kvalitete“

Broj projekta: 565454-EEP-1-2015-1-HR-EPPJMO-MREŽE

Ukupna vrijednost projekta: 333.405,00 EUR

Iznos sufinanciran od Europske unije: 264.405,00 EUR

Razdoblje provedbe: 2015.-2018.

Kontakt: Akademski koordinator i voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Krešimir Buntak.

(e-mail: kresimir.buntak@unin.hr )

 

 

Sveučilište Sjever je s eminentnim međunarodnim partnerima tijekom 2015. godine apliciralo na natječaju za dobivanje sredstava iz Jean Monnet fonda u sklopu Erasmus+ programa vezanog za znanstvene projekte. Nakon pozitivne ocjene projekta pod nazivom „Širenje pristupa Europske unije pri pružanju osiguranja kvalitete visokog obrazovanja zemljama partnerima primjenom osiguranja kvalitete“ pokrenute su sve projektom planirane aktivnosti.

Glavni cilj projekta je transfer, razvoj i implementacija Modela CQAF (Common Quality Assurance Framework) u funkciji povećanja ukupne razine kvalitete na visokoškolskim ustanovama, odnosno primjena najbolje prakse partnerskih institucija.

U Hrvatskoj i u zemljama projektnih partnera provedeno je nekoliko istraživanja. Temeljem istraživanja dobiveni su rezultati vezani uz pojedine aspekte osiguranja kvalitete u visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske kao i njihove spoznaje o kvaliteti i predloženom modelu CQAF koji su razvili partneri iz Švedske i Nizozemske.

Sljedeći ključni korak u realizaciji projekta je upoznavanje CQAF modela, prepoznavanje sukladnosti s ESG standardima i trening vezan uz moguću implementaciju. Sukladno tome, Sveučilište Sjever je kao nositelj projekta organiziralo prezentaciju i petodnevni trening za hrvatske institucije visokog obrazovanja na kojem se uz istraživače u projektu iz Republike Hrvatske predstavio i jedan od kreatora modela, Roger Van der Winkel. Na treningu su sudjelovali predstavnici visokoškolskih ustanova iz Republike Hrvatske kao mogući indirektni partneri na projektu: Veleučilište Vern, Veleučilište Baltazar iz Zaprešića, Visoko gospodarsko učilište Križevci, Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina te Politehnika Pula.  

 U prilogu je dostupan Predložak izvješća istraživanja.

 

ZAJEDNIČKI „ EUROPSKI REFERENTNI OKVIR OSIGURAVANJA KVALITETE U  STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU“ – EQAVET

 

The EQAVET („ Europski referentni okvir osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju „) framework (PDCA)

http://opengass.itstudy.hu/en/knowledge-repository/pdca-cycle

 PDCA CIKLUS  

Okvir EQAVET-a sadrži akcijski obrazac za osiguranje i poboljšanje kvalitete, temeljen na ciklusu planiranja, provedbe, evaluacije i pregleda PDCA, podržanih zajedničkim kriterijima kvalitete i indikativnim deskriptorima i koherentnim skupom pokazatelja kvalitete koji se može koristiti i na VET pružateljima i na razini sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. 

Nakon ciklusa PDCA, EQAVET okvir predlaže primjenu kružnog okvira za osiguranje kvalitete koji obuhvaća:

  1. Postavljanje ciljeva i strateško planiranje.
  2. Pravila i propise za provedbu, kontinuirano praćenje i mjerenje rezultata prema unaprijed definiranim ciljevima.
  3. Analiza čimbenika koji doprinose kvaliteti i upravljanju promjenama s obzirom na postignute rezultate.
  4. Novo strateško planiranje i postavljanje ciljeva prilagođenih novim razvojima, čime se započinje novi ciklus za kontinuirano poboljšanje.

 Nakon uspješno savladanog seminarskog dijela za predstavnike visokoškolskih institucija, došao je red na sudjelovanje na radionicama za studente gdje su od studenata Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina dobrovoljno sudjelovale studentice druge godine stručnog studija Operativni menadžment, Melanija Haric, Ivona Hižak te Ana Cesarec. Predvođene voditeljicom odsjeka za kvalitetu, Rijom Bračević zajedno su utvrdile činjenično stanje svoje institucije u raspravama sa studentima ostalih institucija. Radionica za studente održala se 15. svibnja 2017. godine, na Veleučilištu u Požegi (https://www.vup.hr/) , pod nazivom „Stanje kvalitete u institucijama RH“ na kojoj su također bili i studentima predstavljeni program i evaluacija CQAF modela.  Uz ugodnu atmosferu, kvalitetno proveden dan te u konačnici upoznavanje i studenata sa problematikom institucija zaključen je veliki projekt iz kojeg se mogu primijeniti znanja u svojoj instituciji.

Na samom kraju, trebalo bi spomenuti projekt Veleučilišta u Požegi  pod nazivom„ Studentski poduzetnički inkubator: znanjem do radnog mjesta“ koji je sufinanciran iz IV. komponente IPA programa grant sheme „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“. Partneri na projektu su Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije i HGK Županijska komora Požega. Ciljne skupine projekta su izvanredni studenti Veleučilišta u Požegi, dugotrajno nezaposlene osobe te nezaposlene osobe s invaliditetom.  

Galerija

Objavio: Ivica Zubić
Datum objave: 22.01.2018.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&